HOTĂRÂRE nr. 617 din 28 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulteriore, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO24326056

Administraţia Naţională "Apele Române"

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, acrobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, si, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63761

8.03.01

BH Ialomiţa + afl - aferent DAAV

Lungime cursuri - 41 km, suprafaţa lucii de apă = 3.6 kmp

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea

3.988.851

2

63762

8.03.01

BH Mostiştea - aferent DAAV

Lungime 32 km, supr. = 1.3 kmp

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea

1.440.419

3

63769

8.03.10

Canale de derivaţie DA Argeş-Vedea

Canale şi derivaţii lungime = 45,7 km

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea

41.557.687

4

63866

8.03.03

Acumularea Zâmbreasca 2

BH Vedea, supr. = 6 ha

Ţara: România; Judeţ: Teleorman; Comuna Zâmbreasca; -; Nr: -; DA Argeş Vedea

174.000

5

64076

8.17.03

Acumulare Pecineagu râul Dâmboviţa

v = 69 mil. mc, Vat = 6 mil. mc, supr. NNR = 183.4 ha

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Rucăr; -; Nr: -; DAAV

224.904.855

6

64077

8.17.03

Ac. Vâlcele râul Argeş

v = 51.2 mil. mc, Vat = 9.6 mil. mc, supr. NNR = 445.39 ha

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Merişani; - Nr: -; sat Vâlcele, DAAV

90.029.327

7

64078

8.17.03

Acumulare Râuşor, râul Târgului

pe râul Târgului, Vt = 68 mil. mc, Vat = 15.6 mil. mc, supr. (NNR) = 180.6 ha

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Lereşti; -; Nr: -; DAAV

296.263.334

8

64079

8.17.02

lac acumulare Bascov şi st. pompare râul Argeş

v = 1.5 mil. mc, supr. NNR = 199.3 ha

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Bascov; -; Nr: -; DAAV

21.938.570

9

64080

8.17.03

Ac. Budeasa şi clădire administrativă râul Argeş

Suprafaţa expropriată = mp; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = Stotală = 4477664 mp, St = 1176772 mp; Sconstr_C1-dig = 95132 mp, CF nr. 80958, UAT Merişani, St = 31 mp, CF nr. 80956, UAT Merişani, St = 57 mp, CF nr. 80957, UAT Merişani, St = 440 mp, CF nr. 84404, UAT Bascov, St = 32 mp, CF nr. 84771, UAT Bascov, St = 1602862 mp, Sconstr_C1 - dig_mal_drept = 127030 mp, CF nr. 84772, UAT Bascov, St = 1697470 mp, Sconstr_C1-dig = 26891 mp, Sconstr_C2-dig = 29164 mp, Sconstr_C3-magazie = 22 mp, Sconstr_C4-atelier_mecanic = 93 mp, Sconstr_C5-batardou = 321 mp, Sconstr_C6- priză_mal_stâng = 23 mp, Sconstr_C7-punct_comandă = 36 mp, Sdesf_C7-punct_comandă = 72 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C8-priză_mal_drept = 405 mp, CF nr. 81087, UAT Budeasa

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Budeasa; -; Nr: -; DAAV

103.285.350

10

64081

8.17.03

Ac. Mărăcineni, râul Doamnei

v = 38,7 mil mc, Vat = 38.5 mil. mc, supr. NNR = 64 ha

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Mărăcineni; -; Nr: -; DAAV

121.186.142

11

64082

8.17.02

Lac acumulare Prundu pe râul Argeş

v = 3.3 mil. mc, supr. NNR = 110 ha, Steren = 1.502.685 mp inclusiv construcţiile C16-C26; municipiul Piteşti, localitatea Ştefăneşti

Ţara: România; Judeţ: Argeş; MRJ Piteşti; -; Nr: -; DAAV

38.467.995

12

64084

8.17.03

Acumulare Zăvoiul Orbului râul Argeş şi staţie Alertpol

râul Argeş Vtot = 10.48 mil. mc, Vat = 9.2 mil. mc, supr. NNR = 356.49 ha

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Mogoşani; -; Nr: -; DAAV

115.312.683

13

64085

8.17.03

Acumularea Văcăreşti şi polder Văcăreşti

Slac = 216.5 ha, Spolder = 507.1 ha, Stot = 20142 mp, Sconstr = 198 mp (sediu sistem P+2) Vt = 14.5 mil. mc, Vat = 9,2 mil. mc, râul Dâmboviţa

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Văcăreşti; -; Nr: -; DAAV

182.763.147

14

64086

8.17.03

Acumularea Rusciori

supr. = 74 ha, Vt = 3.85 mil. mc, Vat = 2.53 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Olt; Oras Scorniceşti; -; Nr: -; DAAV

3.629.920

15

64088

8.17.03

Acumulare Buftea

S = 188 ha, Vt = 9.5 mil. mc, Vat = 1.94 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Oraş Buftea; -; Nr: -; DAAV

1.616.080

16

64090

8.17.03

Acumulare Plumbuita

Vt = 1.5 mil. mc, Vat = 0.4 mil. mc S = 55 ha

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sector 2; str. Petricani Nr: -; DAAV

1.144.746

17

64091

8.17.03

Acumularea Fundeni

S = 88 ha, Vt = 2.0 mil. mc, Vat = 0.6 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sector 2; - Nr: -; DAAV

1.324.952

18

64092

8.17.03

Acumularea Chitila

V = 0,7 mil. mc, Vat = 0.3 mil. mc, S = 35 ha

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Oraş Chitila; -; Nr: -; DAAV

723.987

19

64094

8.17.03

Acumulare Snagov

V = 22,6 mil. mc, S = 592 ha, Vat = 5.0 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Comuna Snagov; -; Nr: -; DAAV

6.759.334

20

64096

8.17.02

Acumularea Căldăruşani, inclusiv 2 poduri - Valea Cociovaliştea şi Vlăsia

V = 21 mil. mc, S = 290 ha, Vat = 8.0 mil. mc Lpod1 = 41 m,Lpod2 = 21 m

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Comuna Grădiştea; -; Nr: -; DAAV

3.226.516

21

64100

8.17.03

Acumulare Tunari 2 r. Pasărea

Vtot = 0.38 mil. mc, Vat = 0.01 mil. mc, S = 28.3 ha

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Comuna Tunari; -; Nr: -; DAAV

151.697

22

64101

8.17.03

Acumularea nepermanentă Udreşti, râul Ilfov

S = 51,8 ha, Vat = 1,47 mil. mc; canal rapid L = 0,07 km

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Ulmi; -; Nr: -; Dâmboviţa

3.035.372

23

64102

8.17.03

Acumularea Bunget 1

S = 74 ha, Vt = 2.03 mil. mc, Vat = 1.7 mil. mc, râul Ilfov

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Văcăreşti; -; Nr: -; DAAV

7.094.220

24

64103

8.17.03

Acumularea Bunget 2

S = 91 ha, Vt = 2.5 mil. mc, Vat = 1.56 mil. mc, râul Ilfov

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Văcăreşti; -; Nr: -; DAAV

3.056.886

25

64104

8.17.03

Acumularea Brăteşti

S = 97 ha, Vt = 3.52 mil. mc, Vat = 1.05 mil. mc, râul Ilfov

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; comuna Văcăreşti; -; Nr: -; DAAV

3.258.656

26

64105

8.17.03

Acumularea Adunaţi

S = 96,9 ha, Vt = 4.8 mil. mc, Vat = 1.45 mil. mc, râul Ilfov

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; comuna Nucet; -; Nr: -; DAAV

6.885.190

27

64106

8.17.03

Acumularea Ilfoveni

S = 96 ha, Vt = 2.6 mil. mc, Vat = 1.36 mil. mc, râu Ilfov

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; comuna Nucet; -; Nr: -; DAAV

5.705.806

28

64108

8.17.03

Acumularea Lacul Morii

S_teren = 2.566.476 mp (include şi construcţii) S_baraj_frontal = 7.402 mp; S_baraj_de_contur = 74.206 mp; S_bazin_colectare = 31 mp; S_stavilar = 1.135 mp; Vtot = 12.01 mil. mc, Vat = 3.7 mil. mc, baraj descărcător 3 stavile

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; sectorul 6; -; Nr: -; DAAV

54.784.841

29

64311

8.16.01

Baraj priză Pojorâta - captare R. Târgului

Q = 1.6 mc/s

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Lereşti; -; Nr: -; DAAV

1.878.009

30

64313

8.03.10

Noduri hidrotehnice Brezoaiele - Mircea Vodă - Sabar

Q = 995,5 mc/s 3 buc.

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; -;; Nr: -; Dâmboviţa

28.718.620

31

64500

8.16.08

Borne cadastrale

nr. borne = 583

Ţara: România; Judeţ: Argeş; -; -; Nr: -; DAAV

169.150

32

64577

8.17.03

Baraj priză de apă Clucereasa, inclusiv st. de pompe R. Târgului

Q = 1.38 mc/s, R. Târgului

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Sat Ţiţeşti; -; Nr: -; DAAV

11.231.156

33

64604

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 127,595 km

Ţara: România; Judeţ: Argeş; -; -; Nr: -; DAAV

31.821.813

34

64605

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 54,34 km

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; -; Nr: -; DAAV

32.146.909

35

64607

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 38.71 km

Ţara: România; Judeţ: Olt; -; -; Nr: -; Olt

12.838.150

36

64609

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 10.116 km

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; -; -; Nr: -; Bucureşti

19.569.594

37

64996

8.03.09

Amenajări ac. Mogoşoaia + descărcător suplimentar

lucrări dragaje, Qdesc = 15 mc/s, 1 stavilă

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Comuna Mogoşoaia; -; Nr: -;

217.423

38

65001

8.28.01

clădire sediu Potcoava (at. rep., depozit carb., magazie, gard, antenă)

Suprafaţă teren = 2468 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 109 mp, S_C3-atelier = 75 mp, S_C4-depozit = 48 mp, S_C5-magazie = 30 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 109 mp, S_C3-atelier = 75 mp, S_C4-depozit = 48 mp, S_C5-magazie = 30 mp; Tip clădire = P; CF = 50201, UAT Potcoava; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Olt; Sat Potcoava Fălcoeni; -; Nr: -; Olt

18.690

39

65002

8.28.01

punct colectare date Costeşti (sediu, magazii, atelier, gard, antenă)

Suprafaţă teren = 2048 mp; Suprafaţă construită = 143 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp;Tip clădire = P; CF = 80946, UAT Costeşti, zidărie; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Oraş Costeşti; -; Nr: -; DAAV

20.245

40

65003

8.28.01

Canton Snagov şi drum de acces canton

Suprafaţă teren = 9517 mp; Suprafaţă construită = C1-canton = 123 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 246 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; Tip clădire = P+1; CF = 50991, UAT Gruiu; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Comuna Gruiu; -; Nr: -; Ilfov

124.685

41

65004

8.28.01

Canton Căldăruşani şi drum de acces, canton tehnologic

Suprafaţă teren = 1326 mp; Suprafaţă construită = C1 = 101 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1 = 202 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; Tip clădire = P+1; CF = 50248, UAT Grădiştea; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Comuna Grădiştea; -; Nr: -; Ilfov

130.838

42

65006

8.28.01

Canton Cocani

St = 1020 mp, Sconstr_C1-canton = 123 mp, Sdesf_C1- canton = 351 mp, clădire tip P+1 + M, Sconstr_C2-anexă = 4 mp, Sdesf_C2-anexă = 4 mp, Sconstr_C3- anexă = 14 mp, Sdesf_C3-anexă = 14 mp, Sconstr_C4-anexă = 18 mp, Sdesf_C4- anexă = 18 mp, Sconstr_C5-anexă = 50 mp, Sdesf_C5- anexă = 50 mp, Sconstr_C6-anexă = 16 mp, Sdesf_C6- anexă = 16 mp, Sconstr_C7-anexă = 10 mp, Sdesf_C7-anexă = 10 mp, CF nr. 73551, UAT Crevedia

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Crevedia; -; Nr: -; DAAV

69.484

43

65018

3.28.01

Canton Ilfoveni

Suprafaţă teren = 17600 mp; Suprafaţă construită = 108 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Tip clădire = P; CF =; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Nucet; -; Nr: -; Dâmboviţa

115.937

44

65020

3.28.01

Canton Brezoaele

Suprafaţă teren = 3700 mp; Suprafaţă construită = 131 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Tip clădire = P+anexa; CF =; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Brezoaele; -; Nr: -; Dâmboviţa

432.976

45

65025

8.28.01

Canton Tânganu şi drum tehnologic

Suprafaţă teren = 1380 mp; Suprafaţă construită = C1- canton = 111 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1- canton = 333 mp; Tip clădire = P+2; CF = 21353, UAT Fundeni; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Sat Tânganu; -; Nr: -; DAAV

1.322.833

46

65029

8.28.01

Cabină mecanici priză sediu formaţie Crivina

Sconstr. = 35 mp, Stotală = 2900 mp, P fundaţie = stâlpi beton, zidărie cărămidă, acoperiş plăci azbociment

Ţara: România; Judeţ: Giurgiu; Oraş Bolintin-Vale; -; Nr: -;

197.443

47

102136

8.03.02

Insula Plumbuita

S = 1.94 ha

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 2; -; Nr: -;

21.496

48

102141

8.03.02

Insula lac Fundeni

Supr. = 3.16 ha

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 2; -; Nr: -;

35.013

49

106182

8.03.01

BH Ialomiţa şi afl. I-VI

l = 177 km, supr. = 153 kmp

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; -; -; Nr:;

169.526.179

50

106223

8.03.01

bh Argeş şi afl. I-VI

l = 1086 km, s = 44 kmp

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; -; -; Nr: -;

31.309.600

51

106228

8.03.01

bh Argeş şi afl. I-VI

L = 232.1 km, s = 20.2 kmp

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; -; -; Nr:;

20.745.472

52

106230

8.03.01

bh Argeş cu afl. I-VI

l = 29.35 km, s = 5.9 kmp

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; -; -; Nr: -;

6.537.284

53

106232

8.03.01

bh Argeş cu afl. I-VI

l = 151 km, s = 25 kmp

Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; -; -; Nr: -;

25.103.261

54

108493

8.16.07

Dig Boteni

l = 3.5 km, h = 1,3 m

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Sat Boteni; -; Nr: -; DAAV

642.489

55

112841

8.03.02

Insula Lacul Morii

S_teren = 32.723 mp, inclusiv construcţiile: S_C1_anexa = 17 mp; S_C2_anexa = 15 mp; S_C3_anexa = 13 mp; S_C4_anexa = 252 mp (fântână) S_C5_anexa = 60 mp (foişor)

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 6; -; Nr: -;

1.521.564

56

121042

8.03.10

Priză şi Canal CAU Ciurel

priză Ciurel 2 casete

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 6; -; Nr: -;

12.014.973

57

121668

8.17.03

Acumularea Goleşti şi staţie pompe râul Argeş

V = 68 mil. mc; Vat = 12,5 mil. mc; SupNNR = 758 ha

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Călineşti; -; Nr: -; DAAV

275.611.859

58

153213

8.29.08

teren

S = 7150, din care 645 mp suprafaţa construită şi 3540 mp căi de acces şi utilităţi, provine din divizarea bunului cu nr. mf 149641

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 6; Spl. Independenţei; Nr: 294;

12.200.345

59

153399

8.28.01

Sediu exploatare Lacul Morii şi alee pietonală

Sconstruită = 184,25 mp; S_Totală = 1328 mp; Lung alee = 124 m

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 6; -; Nr: -;

2.210.104

60

153409

8.03.09

Regularizarea râului Cotmeana şi pârâul Vârtej la Lunca Corbului

L_AlbieAmenajată = 0,348 km, L_Consolid = 0,250 km, Hgabioane = 2 m, Lconsolidare = 0,048 km, Hgabioane = 3 m

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Lunca Corbului; -; Nr: -; DAAV

1.021.595

61

155249

8.03.09

Regularizarea râului Argeş pe sectorul Oieşti - Curtea de Argeş

L Apărare de mal = 100 m

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Municipiul Curtea de Argeş; -; Nr: -; BH Argeş

108.566

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 582 din data de 3 august 2015