HOTĂRÂRE nr. 54 din 15 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. IX - Componenţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, domnul senator Mihai Cristian-Dănuţ - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei, în locul domnului senator Barbu Daniel-Constantin - Grupul parlamentar Liberal Conservator.
2.La anexa nr. XI - Componenţa Comisiei pentru cultură şi media, domnul senator Vosganian Varujan - Grupul parlamentar Liberal Conservator - se include în componenţa comisiei, în locul domnului senator Dobra Dorin-Mircea - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.
3.La anexa nr. XVII - Componenţa Comisiei pentru afaceri europene, domnul senator Grapă Sebastian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei, în locul domnului senator Rogojan Mihai-Ciprian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 700 din data de 17 septembrie 2015