Văzând Referatul de aprobare al Serviciului de achiziţii publice nr. RA 1.277/2012,
având în vedere dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 3
Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 872 din data de 20 decembrie 2012