PROCEDURĂ din 8 martie 2016 pentru îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine şi pariuri joc tradiţional
(1)Definiţii:
a)Sistemul informatic centralizator reprezintă ansamblul de echipamente şi programe informatice prin care se realizează colectarea, stocarea, centralizarea şi transmiterea datelor furnizate de fiecare mijloc de joc în parte.
b)Terminalul de conectare reprezintă un echipament informatic amplasat la sediul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) sau într-o locaţie agreată de ONJN prin intermediul căruia se asigură accesul la baza de date a sistemului informatic centralizator al organizatorului.
(2)_
1.Cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa Comitetului de supraveghere al ONJN, fiecare mijloc de joc pentru care se solicită autorizarea sau agenţie de pariuri trebuie să fie identificat/identificată în sistemul informatic centralizator.
2.Organizatorii de jocuri de noroc tip slot machine sau pariuri - jocuri tradiţionale au obligaţia de a comunica ONJN orice modificare ulterioară, cu cel puţin 5 zile înainte de a fi operaţională.
3.Toate mijloacele de joc tip slot machine, precum şi agenţiile de pariuri vor fi conectate la sistemul informatic centralizator.
4.Terminalul trebuie să conţină minimum următoarele informaţii:
4.1.Pentru jocul de tip "slot machine" - joc tradiţional, aşa cum este definit la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, datele conţinute de sistemul informatic centralizator şi care vor putea fi accesate prin intermediul terminalului de conectare sunt:
a)denumirea organizatorului;
b)locaţie (judeţul, localitatea, adresa);
c)seria mijlocului de joc;
d)contor total intrări;
e)contor total ieşiri;
f)acumulare jackpot;
g)starea aparatului (pornit/oprit).
4.2.Pentru "aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat" şi "jocurile de videoloterie" - jocuri tradiţionale, aşa cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (ii) şi (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, datele conţinute de sistemul informatic centralizator şi care vor putea fi accesate prin intermediul terminalului de conectare sunt:
a)denumirea organizatorului;
b)locaţie (judeţul, localitatea, adresa);
c)total mijloace de joc "per" locaţie;
d)totalul taxelor de participare colectate "per" locaţie;
e)totalul premiilor acordate "per" locaţie;
f)seria mijlocului de joc;
g)totalul taxelor de participare colectate "per" mijloc de joc;
h)totalul premiilor acordate "per" mijloc de joc;
i)miza maximă atinsă "per" mijloc de joc;
j)starea aparatului (pornit/oprit);
k)informaţii referitoare la premiile jackpot - pentru "jocurile de videoloterie", aşa cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
4.3.Pentru activitatea de "pariuri" - joc tradiţional, aşa cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, datele conţinute de sistemul informatic centralizator şi care vor putea fi accesate prin intermediul terminalului de conectare sunt:
a)denumirea organizatorului;
b)total încasări/zi/agenţie şi/organizator;
c)total premii/zi/agenţie şi/organizator;
d)total bilete emise/zi/agenţie şi/organizator;
e)total bilete anulate/zi/agenţie şi/organizator;
f)venitul zilnic al organizatorului de jocuri de noroc în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
g)taxa de autorizare zilnică aferentă activităţii desfăşurate.
5.Sistemul informatic centralizator va genera următoarele rapoarte pe terminalul de la ONJN:
a)raport mijloace de joc (slot machine) autorizate care cuprinde informaţiile de la pct. 4.1 şi 4.2 în format XLS;
b)raport mijloace de joc (slot machine) în curs de autorizare. Acest raport va conţine toate seriile aparatelor pentru care se solicită autorizarea în luna respectivă la Direcţia generală de autorizări, indiferent că aceste maşini se regăsesc în sistemul informatic al organizatorului ca fiind localizate în depozit sau în locaţiile în care urmează a fi exploatate. Acest raport va fi în format XLS şi va conţine următoarele informaţii:
(i)denumirea organizatorului;
(ii)locaţia (judeţul, localitatea, adresa);
(iii)seria mijlocului de joc.
6.Sistemul informatic centralizator va permite exportul datelor într-un format XLS pentru perioade de timp selectabile.
7.Sistemul informatic centralizator va transmite zilnic, în format electronic, către ONJN închiderile zilnice (SIZ) şi va transmite lunar închiderile lunare (SIL).
8.Sistemul informatic centralizator al organizatorului va fi supus anual unui audit tehnic efectuat de către un auditor licenţiat de ONJN.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 234 din data de 30 martie 2016