DECIZIE nr. 325 din 22 decembrie 2014 privind transferul, la cerere, al domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei economice, patrimoniu, logistică şi situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
Având în vedere acordul Consiliului Judeţean Giurgiu, formulat prin Adresa nr. 15.218 din 5 decembrie 2014 privind transferul, la cerere, al domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei economice, patrimoniu, logistică şi situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 90 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi (8) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Stănişteanu Sergiu Noruţ, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, se transferă, la cerere, în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei economice, patrimoniu, logistică şi situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu.
Art. 2
Numirea domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei economice, patrimoniu, logistică şi situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu se face prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu, emisă în condiţiile legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 941 din data de 22 decembrie 2014