HOTĂRÂRE nr. 584 din 22 iulie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Fondurilor Europene este de 931, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului."
2.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: Structura organizatorică a Ministerului Fondurilor Europene
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 43/2013)
Număr de posturi = 931
(exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului)
* Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment/birou/serviciu.
** Îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică 2007-2013 şi 2014-2020.
*** Îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport 2007-2013, funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020 şi are ca obiect de activitate şi gestionarea instrumentului de preaderare ISPA. De asemenea îndeplineşte funcţia de organism intermediar prin cele 8 direcţii organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.
**** Îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Capital uman şi Programul operaţional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020 şi agenţie de implementare pentru programele PHARE.
***** Îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Competitivitate 2014-2020.
****** Are ca obiect de activitate gestionarea instrumentului de preaderare (PHARE), instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, Mecanismul financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, Facilitatea Schengen, Programul de cooperare elveţiano-român şi Fondul frontierelor externe şi include şi funcţia de autoritate de plată pentru Facilitatea Schengen, Programul de cooperare elveţiano-român, Fondul frontierelor externe şi Fondul pentru securitate internă 2014-2020.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 22 iulie 2015