HOTĂRÂRE nr. 451 din 22 iunie 2016 privind recunoaşterea Fundaţiei "Inimă de copil" ca fiind de utilitate publică
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se recunoaşte Fundaţia "Inimă de copil", persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Furnaliştilor nr. 2, bl. E1, ap. 28, judeţul Galaţi, ca fiind de utilitate publică.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 477 din data de 27 iunie 2016