DECIZIE nr. 143 din 25 aprilie 2016 privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 216/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
- Anexa la Decizia prim-ministrului nr. 216/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 23 septembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta decizie.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

ANEXĂ: COMPONENŢA Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013

1.

Secretar de stat, Cancelaria Primului-Ministru

coordonator

2.

Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

membru

3.

Secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

membru

4.

Secretar de stat, Ministerul Culturii

membru

5.

Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe

membru

6.

Secretar de stat, Ministerul Transporturilor

membru

7.

Secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice

membru

8.

Secretar de stat, Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

membru

9.

Secretar de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

membru

10.

Secretar de stat, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

membru

11.

Secretar de stat, Ministerul Energiei

membru

12.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

membru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 316 din data de 25 aprilie 2016