ORDIN nr. 931/C din 5 martie 2014 de modificare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.692/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013
Având în vedere Adresa nr. 5.234 din 20 decembrie 2013 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 486 din 6 ianuarie 2014, prin care se solicită emiterea ordinului ministrului justiţiei de modificare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.692/C/2013 privind actualizarea posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 136 din 16 decembrie 2013 prin care se suplimentează cu 1 post numărul locurilor vacante destinate concursului pentru dobândirea calităţii de notar public în localitatea Ostrov, circumscripţia Judecătoriei Medgidia, Camera Notarilor Publici Constanţa,
în conformitate cu art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. d) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu art. 31 lit. d) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013,
În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.692/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 11 decembrie 2013, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Numărul de 2.523 posturi de notar public, din care 2.353 notari publici în funcţie, 83 notari publici suspendaţi, 82 posturi destinate examenului de definitivat şi 5 posturi de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică, se actualizează cu 16 posturi de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013, potrivit anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin."
2.Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
3.Anexa nr. 16 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul justiţiei,

Simona-Maya Teodoroiu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 3.692/C/2013)
Camera Notarilor Publici Constanţa

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobândire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Constanţa

Constanţa

Constanţa

731)

71

-

-

1

1. Iordan Gheorghe

   

Agigea

1

1

-

-

-

-

   

Corbu

2

1

1

-

-

-

   

Murfatlar

1

1

-

-

-

-

   

Cogealac

-

-2)

-

-

-

-

   

Cumpăna

1

1

-

-

-

-

   

Eforie

2

2

-

-

-

-

   

Istria

1

-2)

1

-

-

-

   

Lumina

1

1

-

-

-

-

   

Năvodari

4

4

-

-

-

-

   

Mihail Kogălniceanu

1

12)

-

-

-

-

   

Mihai Viteazu

-

-2)

-

-

-

-

   

Nicolae Bălcescu

-

-2)

-

-

-

-

   

Ovidiu

5

52)

-

-

-

-

   

Săcele

-

-2)

-

-

-

-

   

Techirghiol

1

1

-

-

-

-

   

Valu lui Traian

2

2

-

-

-

-

  

Mangalia

Mangalia

141)

11

-

-

1

1. Vonica Adrian

2. Done Maria

   

Albeşti

-

-2)

-

-

-

-

   

Costineşti

1

1

-

-

-

-

   

Amzacea

-

-2)

-

-

-

-

   

Chirnogeni

1

1

-

-

-

-

   

Independenţa

-

-2)

-

-

-

-

   

Topraisar

-

-2)

-

-

-

-

   

Tuzla

1

-

1

-

-

-

  

Medgidia

Medgidia

7

7

-

-

-

-

   

Băneasa

1

12)

-

-

-

-

   

Adamclisi

-

-2)

-

-

-

-

   

Castelu

1

1

-

-

-

-

   

Cobadin

1

1

-

-

-

-

   

Cernavodă

2

22)

-

-

-

-

   

Deleni

1

1

-

-

-

-

   

Mircea Vodă

-

-2)

-

-

-

-

   

Ostrov

-

-2)

-

1

-

-

  

Hârşova

Hârşova

1

1

-

-

-

-

   

Crucea

1

1

-

-

-

-

   

Topalu

1

-

1

-

-

-

 

Total judeţ

  

1291)

1192)

4

1

2

3

2.

Tulcea

Tulcea

Tulcea

131)

122)

-

-

-

1. Petrescu Traian

   

Murighiol

1

-

1

-

-

-

  

Babadag

Babadag

3

3

-

-

-

-

   

Topolog

1

-

1

-

-

-

  

Măcin

Măcin

3

3

-

-

-

-

 

Total Judeţ

  

211)

182)

2

-

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

  

1501)

1372)

6

1

2

4

___
1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
2)_
1 notar public numit în Ovidiu şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Crişan Carastoian Delia din 15.12.2009.
1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Manea Magdalena din 23.03.2011.
2 notari publici numiţi în Săcele şi asociaţi pe 5 ani în Constanţa; Botezatu Horia din 23.04.2012 şi Badea Roxana Daniela din 23.04.2012.
1 notar public numit în Amzacea şi asociat pe 5 ani în Medgidia: Vasiliev Mircea Andrei din 08.04.2013.
1 notar public numit în Vânju Mare, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe durată nedeterminată în Ovidiu: Ioniţă Mihai din 22.01.2013.
1 notar public numit în Tulcea şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Bogdan Mihaela din 23.04.2012.
1 notar public numit în Mihai Viteazu şi asociat pe 5 ani în Năvodari: Săcăleanu Alexandru din 03.03.2010.
1 notar public numit în Mihail Kogălniceanu şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Cârstocea Roxana din 07.07.2010.
1 notar public numit în Albeşti şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Niculescu Bogdan Alexandru din 03.03.2010.
1 notar public numit în Mircea Vodă şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Stanciu Oana Laura din 27.03.2013.
1 notar public numit în Istria şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Andrei Lavinia Antoaneta din 03.03.2010.
1 notar public numit în Independenţa şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Mihăescu Monica din 04.04.2011.
1 notar public numit în Cernavodă şi asociat pe 5 ani în Mangalia: Manea Angela din 03.03.2010.
1 notar public numit în Ostrov şi asociat pe 5 ani în Mangalia: Charcovschi Marius Petrişor din 04.04.2011.
2 notari publici numiţi în Cogealac şi asociaţi pe 5 ani în Constanţa: Băniţă Luana din 10.03.2009 şi Sofrone Cristina din 04.04.2011.
1 notar public numit în Topraisar şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Manţu Laura din 28.06.2011.
1 notar public numit în Viziru. Camera Narilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Dumitra Cristina din 21.03.2012.
1 notar public numit în Adamclisi şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Beiu Camelia din 25.05.2012.
1 notar public numit în Nicolae Bălcescu şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Ştreangă Ioana din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 6/22.02.2013.
ANEXA nr. 2: SITUAŢIE CENTRALIZATĂ privind actualizarea numărului posturilor destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale în anul 2013
(- Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 3.692/C/2013)

Nr. crt.

Camera Notarilor Publici

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobândire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Alba Iulia

140

130

4

-

2

4

2.

Bacău

103

94

5

-

-

4

3.

Braşov

120

112

4

-

1

3

4.

Bucureşti

664

632

13

-

2

17

5.

Cluj

192

182

6

-

2

2

6.

Constanţa

150

137

6

1

2

4

7.

Craiova

140

133

3

-

-

4

8.

Galaţi

138

125

8

-

-

5

9.

Iaşi

124

108

7

-

2

7

10.

Oradea

102

94

4

-

-

4

11.

Piteşti

106

94

3

2

-

7

12.

Ploieşti

148

136

3

-

2

7

13.

Suceava

79

71

4

-

-

4

14.

Târgu Mureş

117

107

4

-

-

6

15.

Timişoara

216

198

8

2

3

5

 

Total

2539

2353

82

5

16

83

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 210 din data de 25 martie 2014