HOTĂRÂRE nr. 597 din 16 iulie 2014 privind aprobarea stemei comunei Ruşii-Munţi, judeţul Mureş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Ruşii-Munţi, judeţul Mureş, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Ruşii-Munţi, judeţul Mureş
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Ruşii-Munţi, judeţul Mureş
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Ruşii-Munţi se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
În partea superioară, în câmp albastru, se află 4 brazi de argint.
În partea inferioară, în câmp roşu, se află un soldat, în poziţia de "drepţi", având caschetă înaltă, cu partea din faţă croită rotund în sus, pe care se află o placă; pe partea stângă a caschetei este prinsă o cocardă, având deasupra un pompon; soldatul are un veston cu nasturi cusuţi, atât în faţă, cât şi câte 2 la mâneci, vestă, guler, pantalon, încălţăminte, cartuşieră şi raniţă purtate în cruce pe umeri (cartuşiera este semilată şi pusă de la umărul stâng spre partea dreaptă); soldatul are la dreapta o puşcă la picior, în ţeapă; soldatul şi accesoriile sale sunt din aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Brazii simbolizează bogăţia silvică a zonei, iar numărul lor reprezintă numărul satelor componente ale comunei.
Brâul undat redă râul Mureş, care străbate localitatea.
Soldatul înfăţişează un grănicer, care reflectă faptul că localităţile Ruşii-Munţi şi Morăreni au făcut parte aproape 100 de ani din Regimentul II românesc de graniţă Năsăud, fiind comună grănicerească în perioada 1764-1851.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 559 din data de 29 iulie 2014