ORDIN nr. 1817 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii
În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.405/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 17 august 2012, se abrogă.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

ANEXĂ: LISTA* cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

Nr. crt.

Indicativ

Denumirea

Indicativul standardului armonizat înlocuit

Data punerii în aplicare a standardului armonizat

Data la care încetează perioada de coexistenţă**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

SR EN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

 

1.01.2008

1.01.2009

SR EN 1:2001/A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

2.

SR EN 40-4:2006

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat

 

1.10.2006

1.10.2007

SR EN 40-4:2006/AC:2007

 

1.01.2007

1.01.2007

3.

SR EN 40-5:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel

 

1.02.2003

1.02.2005

4.

SR EN 40-6:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

 

1.02.2003

1.02.2005

5.

SR EN 40-7:2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

 

1.10.2003

1.10.2004

6.

SR EN 54-2+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare

 

1.01.2008

1.08.2009

SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007

 

1.01.2008

1.08.2009

7.

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

 

1.04.2003

1.06.2009

SR EN 54-3:2002/A1:2003

1.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-3:2002/A2:2006

1.03.2007

1.06.2009

8.

EN 54-4+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

 

1.10.2003

1.08.2009

EN 54-4+AC:2000/A1:2003

1.10.2003

1.08.2009

EN 54-4+AC:2000/A2:2007

1.06.2007

1.08.2009

9.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

 

1.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-5:2002/A1:2003

1.04.2003

30.06.2005

10.

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

 

1.04.2003

1.08.2009

SR EN 54-7:2002/A1:2003

 

1.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-7:2002/A2:2007

 

1.05.2007

1.08.2009

11.

SR EN 54-10:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

 

1.09.2006

1.09.2008

SR EN 54-10:2002/A1:2006

 

1.09.2006

1.09.2008

12.

SR EN 54-11:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală

 

1.09.2006

1.09.2008

SR EN 54-11:2002/A1:2006

 

1.09.2006

1.09.2008

13.

SR EN 54-12:2003

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

 

1.10.2003

31.12.2005

14.

SR EN 54-16:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control şi semnalizare vocală a alarmei

 

1.01.2009

01.04.2011

15.

SR EN 54-17:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

 

1.10.2006

1.12.2008

SR EN 54-17:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

16.

SR EN 54-18:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire

 

1.10.2006

1.12.2008

SR EN 54-18:2006/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

17.

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie

 

1.04.2007

1.07.2009

SR EN 54-20:2006/AC:2009

 

1.08.2009

1.08.2009

18.

SR EN 54-21:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu şi a semnalului de deranjament

 

1.03.2007

.06.2009

19.

SR EN 54-23:2010

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare optică

 

1.12.2010

.03.2013

20.

SR EN 54-24:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

 

1.01.2009

1.04.2011

21.

SR EN 54-25:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio

 

1.01.2009

1.04.2011

SR EN 54-25:2008/AC:2012

1.07.2012

1.07.2012

22.

SR EN 179:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 179:2004

1.01.2009

1.01.2010

23.

SR EN 197-1:2011

Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN 197-1:2002

SR EN 197-4:2004

1.07.2012

1.07.2013

24.

SR EN 295-10:2006

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 10: Cerinţe de performanţă

 

1.01.2006

1.01.2007

25.

SR EN 331:2002

Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii

 

1.09.2011

1.09.2012

SR EN 331:2002/A1:2011

 

1.09.2011

1.09.2012

26.

SR EN 413-1:2011

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

SR EN 413-1:2004

1.02.2012

1.02.2013

27.

SR EN 416-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

 

1.12.2009

1.12.2010

28.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare

 

1.11.2005

1.11.2006

29.

SR EN 442-1:2000

Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

 

1.12.2004

1.12.2005

SR EN 442-1:2000/A1:2004

 

1.12.2004

1.12.2005

30.

SR EN 450-1:2012***

Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SR EN 450-1+A1:2008

1.05.2013

1.05.2014

31.

SR EN 459-1:2011

Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate

SR EN 459-1:2003

1.06.2011

1.06.2012

32.

SR EN 490:2012

Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse

SR EN 490:2005

1.08.2012

1.08.2012

33.

SR EN 492:2012***

Plăci şi accesorii de fibrociment de tip ardezie pentru acoperiş. Specificaţie de produs şi metode de încercare

SR EN 492:2005

1.07.2013

1.07.2013

SR EN 492:2005/A1:2006

SR EN 492:2005/A2:2007

34.

SR EN 494:2012***

Plăci profilate şi accesorii de fibrociment pentru acoperiş. Specificaţii de produs şi metode de încercare

SR EN 494+A3:2007

1.08.2013

1.08.2013

35.

SR EN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte

 

1.11.2006

1.11.2007

36.

SR EN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Cârlige de siguranţă

 

1.12.2006

1.12.2007

37.

SR EN 520+A1:2010

Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări

SR EN 520:2005

1.06.2010

1.12.2010

38.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate

 

1.06.2004

1.06.2005

39.

SR EN 534+A1:2010

Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări

SR EN 534:2006

1.01.2011

1.01.2011

40.

SR EN 544:2011

Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare

SR EN 544:2006

1.04.2012

1.04.2012

41.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

42.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie

 

1.10.2002

1.10.2003

43.

SR EN 598+A1:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 598:2008

1.04.2010

1.04.2011

44.

SR EN 621:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât locuinţele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

1.08.2010

1.08.2011

45.

SR EN 671-1:2012***

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide

SR EN 671-1:2002

1.03.2013

1.07.2013

SR EN 671-1:2002/AC:2003

46.

SR EN 671-2:2012***

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate

SR EN 671-2:2002

1.03.2013

1.07.2013

SR EN 671-2:2002/A1:2004

47.

SR EN 681-1:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

 

1.01.2003

1.01.2009

SR EN 681-1:2002/A1:2002

 

1.01.2003

1.01.2004

SR EN 681-1:2002/A2:2003

 

1.01.2003

1.01.2004

SR EN 681-1:2002/A3:2006

 

1.01.2008

1.01.2009

48.

SR EN 681-2:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici

 

1.01.2003

1.01.2004

SR EN 681-2:2002/A1:2003

 

1.01.2003

1.01.2004

SR EN 681-2:2002/A2:2006

 

1.01.2010

1.01.2010

49.

EN 681-3:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

 

1.01.2003

1.01.2004

EN 681-3:2002/A1:2003

 

1.01.2003

1.01.2004

EN 681-3:2002/A2:2006

1.07.2012

1.07.2012

50.

EN 681-4:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat

 

1.01.2003

1.01.2004

EN 681-4:2002/A1:2003

 

1.01.2003

1.01.2004

EN 681-4:2002/A2:2006

1.07.2012

1.07.2012

51.

EN 682:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide

 

1.10.2002

1.12.2003

EN 682:2002/A1:2006

1.07.2012

1.07.2012

52.

SR EN 771-1:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

SR EN 771-1:2003

1.02.2012

1.02.2013

53.

SR EN 771-2:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar

SR EN 771-2[2003]:2003

1.02.2012

1.02.2013

54.

SR EN 771-3:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare)

SR EN 771-3:2004

1.02.2012

1.02.2013

55.

SR EN 771-4:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

SR EN 771-4:2004

1.02.2012

1.02.2013

56.

SR EN 771-5:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

SR EN 771-5:2004

1.02.2012

1.02.2013

57.

SR EN 771-6:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

SR EN 771-6:2006

1.02.2012

1.02.2013

58.

SR EN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate

 

1.11.2009

1.11.2010

59.

SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate

 

1.11.2009

1.11.2010

60.

SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F - Securitate

 

1.11.2009

1.11.2010

61.

SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H - Securitate

 

1.11.2009

1.11.2010

62.

SR EN 778:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere

 

1.08.2010

1.08.2011

63.

SR EN 845-1+A1:2008

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console

SR EN 845-1:2004

1.01.2009

1.01.2010

64.

SR EN 845-2:2004

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

 

1.02.2004

1.04.2006

65.

SR EN 845-3+A1:2008

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale

SR EN 845-3:2004

1.01.2009

1.01.2010

66.

SR EN 858-1:2002

Separatoare de lichide uşoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 858-1:2002/A1:2005

 

1.09.2005

1.09.2006

67.

SR EN 877:2004

Tuburi şi racorduri de fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiţii, metode de încercare şi asigurarea calităţii

 

1.01.2008

1.09.2009

SR EN 877:2004/A1:2007

 

1.01.2008

1.09.2009

SR EN 877:2004/A1:2007/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

68.

SR EN 934-2+A1:2012***

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-2:2009

1.03.2013

1.09.2013

69.

SR EN 934-3+A1:2012***

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-3:2010

1.03.2013

1.09.2013

70.

SR EN 934-4:2009

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-4:2002

1.03.2010

1.03.2011

71.

SR EN 934-5:2008

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

 

1.01.2009

1.01.2010

72.

SR EN 969:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii de fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.01.2010

1.01.2011

73.

SR EN 997:2012

Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

SR EN 997:2004

1.12.2012

1.06.2013

SR EN 997/AC:2013***

1.03.2013

1.03.2013

74.

SR EN 998-1:2011

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire

SR EN 998-1:2004

1.06.2011

1.06.2012

75.

SR EN 998-2:2011

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

SR EN 998-2:2004

1.06.2011

1.06.2012

76.

SR EN 1013:2013***

Plăci profilate transparente de material plastic, pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Cerinţe generale şi metode de încercare.

 

1.09.2013

1.09.2014

77.

SR EN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu încălzire directă şi convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

1.08.2010

1.08.2011

78.

SR EN 1036-2:2008

Sticlă pentru construcţii - Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.01.2009

1.01.2010

79.

SR EN 1051-2:2008

Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.01.2009

1.01.2010

80.

SR EN 1057+A1:2010

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire

SR EN 1057:2006

1.12.2010

1.12.2010

81.

SR EN 1090-1+A1:2012

Executarea structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale

SR EN 1090-1:2009

1.09.2012

1.07.2014

82.

SR EN 1096-4:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

83.

SR EN 1123-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

 

1.06.2005

1.06.2006

SR EN 1123-1:2002/A1:2005

 

1.06.2005

1.06.2006

84.

SR EN 1124-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

 

1.06.2005

1.06.2006

SR EN 1124-1:2002/A1:2005

 

1.06.2005

1.06.2006

85.

SR EN 1125:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 1125:2001

1.01.2009

1.01.2010

86.

SR EN 1154:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru uşi. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.10.2003

1.10.2004

SR EN 1154:2001/A1:2003

 

1.10.2003

1.10.2004

SR EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006

 

1.01.2010

1.01.2010

87.

SR EN 1155:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.10.2003

1.10.2004

SR EN 1155:2001/A1:2003

 

1.10.2003

1.10.2004

SR EN 1155:2001/A1:2003/AC:2006

 

1.01.2010

1.01.2010

88.

SR EN 1158:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.10.2003

1.10.2004

SR EN 1158:2001/A1:2003

 

1.10.2003

1.10.2004

SR EN 1158:2001/A1:2003/AC:2006

 

1.06.2006

1.06.2006

89.

SR EN 1168+A3:2011

Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri

SR EN 1168+A2:2009

1.07.2012

1.07.2013

90.

SR EN 1279-5+A2:2010

Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii

SR EN 1279-5+A1:2009

1.02.2011

1.02.2012

91.

SR EN 1304:2005

Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produs

 

1.02.2006

1.02.2007

92.

SR EN 1317-5:+A2:2012

Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a autovehiculelor

SR EN 1317-5+A1:2008

1.01.2013

1.01.2013

SR EN 1317-5+A2/AC:2013***

1.03.2013

1.03.2013

93.

SR EN 1319:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea locuinţelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW

 

1.10.2010

1.10.2011

94.

SR EN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

 

1.01.2006

1.01.2007

95.

SR EN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

 

1.02.2005

1.02.2006

SR EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

96.

SR EN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

 

1.01.2006

1.01.2007

97.

SR EN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

 

1.02.2005

1.02.2006

98.

SR EN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE

SR EN 1337-7:2003

1.12.2004

1.06.2005

99.

SR EN 1337-8:2008

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate

 

1.01.2009

1.01.2010

100.

SR EN 1338:2004

Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

1.03.2004

1.03.2005

SR EN 1338:2004/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

101.

SR EN 1339:2004

Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

1.03.2004

1.03.2005

SR EN 1339:2004/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

102.

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

1.02.2004

1.02.2005

SR EN 1340:2004/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

103.

SR EN 1341:2012***

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 341:2002

1.09.2013

1.09.2013

104.

SR EN 1342:2013***

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 342:2002

1.09.2013

1.09.2013

105.

SR EN 1343:2012***

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1343:2002

1.09.2013

1.09.2013

106.

SR EN 1344:2003

Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare

 

1.01.2003

1.01.2004

107.

SR EN 1423:2012

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente

SR EN 1423:1999

1.11.2012

1.11.2012

108.

SR EN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii

 

1.08.2003

1.08.2004

SR EN 1433:2003/A1:2006

 

1.01.2006

1.01.2006

109.

SR EN 1457-1:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:2003

1.11.2012

1.11.2013

110.

SR EN 1457-2:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:2003

1.11.2012

1.11.2013

111.

SR EN 1463-1:2009

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă

SR EN 1463-1:1999

1.01.2010

1.01.2011

112.

SR EN 1469:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Condiţii

 

1.07.2005

1.07.2006

113.

SR EN 1504-2:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton

 

1.09.2005

1.01.2009

114.

SR EN 1504-3:2006

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală

 

1.10.2006

1.01.2009

115.

SR EN 1504-4:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală

 

1.09.2005

1.01.2009

116.

SR EN 1504-5:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton

 

1.10.2005

1.01.2009

117.

SR EN 1504-6:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii

 

1.06.2007

1.01.2009

118.

SR EN 1504-7:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii

 

1.06.2007

1.01.2009

119.

SR EN 1520:2011

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă cu armături structurale şi nestructurale

SR EN 1520:2003

1.01.2012

1.01.2013

120.

SR EN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

121.

SR EN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

122.

SR EN 1806:2007

Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare

 

1.05.2007

1.05.2008

123.

SR EN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 1825-1:2005/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

124.

SR EN 1856-1:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum

SR EN 1856-1:2004

1.03.2010

1.03.2011

125.

SR EN 1856-2:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice

SR EN 1856-2:2004

1.03.2010

1.03.2011

126.

SR EN 1857:2010

Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

SR EN 1857+A1:2008

1.01.2011

1.01.2012

127.

SR EN 1858+A1:2011

Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi

SR EN 1858:2009

1.04.2012

1.04.2013

128.

SR EN 1863-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

129.

SR EN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare

 

1.10.2006

1.10.2009

130.

SR EN 1916:2003

Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

1.08.2003

23.11.2004

SR EN 1916:2003/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

131.

SR EN 1917:2003

Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

1.08.2003

23.11.2004

SR EN 1917:2003/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

132.

SR EN 1935:2003

Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.10.2002

1.12.2003

SR EN 1935:2003/AC:2004

 

1.01.2007

1.01.2007

133.

SR EN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

 

1.09.2005

1.09.2006

134.

SR EN 10088-4:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

1.02.2010

1.02.2011

135.

SR EN 10088-5:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile şi produse formate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

1.01.2010

1.01.2011

136.

SR EN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

1.02.2007

1.02.2008

137.

SR EN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

1.02.2007

1.02.2008

138.

SR EN 10224:2003

Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

 

1.04.2006

1.04.2007

SR EN 10224:2003/A1:2005

 

1.04.2006

1.04.2007

139.

SR EN 10255+A1:2007

Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare

 

1.01.2010

1.01.2011

140.

SR EN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile

 

1.03.2006

1.03.2007

141.

SR EN 10312:2003

Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile. Condiţii tehnice de livrare

 

1.04.2006

1.04.2007

SR EN 10312:2003/A1:2005

 

1.04.2006

1.04.2007

142.

SR EN 10340:2008

Oţeluri turnate pentru construcţii

 

1.01.2010

1.01.2011

SR EN 10340:2008/AC:2009

 

1.01.2010

1.01.2010

143.

SR EN 10343:2009

Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare

 

1.01.2010

1.01.2011

144.

SR EN 12004+A1:2012***

Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

SR EN 12004:2008

1.04.2013

1.07.2013

145.

SR EN 12050-1:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

 

1.11.2001

1.11.2002

146.

SR EN 12050-2:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

 

1.10.2001

1.10.2002

147.

SR EN 12050-3:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

 

1.10.2001

1.10.2002

148.

SR EN 12050-4:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale

 

1.10.2001

1.10.2002

149.

SR EN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii.

 

1.09.2005

1.09.2006

150.

SR EN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii

 

1.09.2005

1.09.2006

151.

SR EN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare

 

1.02.2004

1.05.2006

152.

SR EN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare

 

1.02.2004

1.05.2006

153.

SR EN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire

 

1.01.2004

1.09.2005

154.

SR EN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor

 

1.05.2005

1.08.2007

155.

SR EN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor

SR EN 12094-5:2002

1.02.2007

1.05.2009

156.

SR EN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune

SR EN 12094-6:2002

1.02.2007

1.05.2009

157.

SR EN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2

 

1.10.2001

1.04.2004

SR EN 12094-7:2002/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

158.

SR EN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiţii şi metode de încercare pentru racorduri

 

1.02.2007

1.05.2009

159.

SR EN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

 

1.01.2004

1.09.2005

160.

SR EN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate

 

1.02.2004

1.05.2006

161.

SR EN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

 

1.01.2004

1.09.2005

162.

SR EN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

 

1.01.2004

1.09.2005

163.

SR EN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur

 

1.01.2002

1.04.2004

SR EN 12094-13:2002/AC:2002

 

1.01.2010

1.01.2010

164.

SR EN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum

 

1.06.2006

1.09.2008

SR EN 12101-1:2006/A1:2006

 

1.12.2006

1.09.2008

165.

SR EN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi

 

1.04.2004

1.09.2006

166.

SR EN 12101-3:2003

Sisteme pentru controlul fumului şi al căldurii. Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi a degajărilor de căldură

 

1.04.2004

1.04.2005

SR EN 12101-3:2003/AC:2005

 

1.01.2006

1.01.2006

167.

SR EN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri

 

1.04.2006

1.04.2007

SR EN 12101-6:2005/AC:2007

 

1.01.2007

1.01.2007

168.

SR EN 12101-7:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului

 

1.02.2012

1.02.2013

169.

SR EN 12101-8:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 8: Trape de control al fumului

 

1.02.2012

1.02.2013

170.

SR EN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

 

1.10.2006

1.05.2012

SR EN 12101-10:2006/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

171.

SR EN 12150-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

172.

SR EN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.12.2004

1.06.2006

SR EN 12209:2004/AC:2006

 

1.06.2006

1.06.2006

173.

SR EN 12259-1+A1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

 

1.04.2002

1.09.2005

SR EN 12259-1+A1:2002/A2:2004

 

1.03.2005

1.03.2006

SR EN 12259-1+A1:2002/A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

174.

SR EN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă

 

1.01.2002

1.08.2007

SR EN 12259-2:2002/A1:2002

 

1.01.2002

1.08.2007

SR EN 12259-2:2002/A2:2006

 

1.09.2006

1.08.2007

SR EN 12259-2:2002/AC:2003

 

1.06.2005

1.06.2005

175.

SR EN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva

 

1.01.2002

1.08.2007

SR EN 12259-3:2002/A1:2003

incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă

 

1.01.2002

1.08.2007

SR EN 12259-3:2002/A2:2006

pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer

 

1.09.2006

1.08.2007

176.

SR EN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru

 

1.01.2002

1.04.2004

SR EN 12259-4:2002/A1:2003

sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

 

1.01.2002

1.04.2004

177.

SR EN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

 

1.07.2003

1.09.2005

178.

SR EN 12271:2007

Tratamente bituminoase. Cerinţe

 

1.01.2008

1.01.2011

179.

SR EN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe

 

1.01.2009

1.01.2011

180.

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa

 

1.01.2006

1.01.2008

181.

SR EN 12326-1:2004

Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs

 

1.05.2005

1.05.2008

182.

SR EN 12337-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

183.

SR EN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate

 

1.02.2007

1.02.2008

184.

SR EN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

 

1.02.2007

1.02.2008

185.

SR EN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii

 

1.10.2003

1.10.2004

186.

SR EN 12446:2011

Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

SR EN 12446:2004

1.04.2012

1.04.2013

187.

SR EN 12467:2012***

Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare

SR EN 12467:2006

  

SR EN 12467:2006/A1:2006

SR EN 12467:2006/A2:2007

1.07.2013

1.07.2013

188.

SR EN 12566-1:2002

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri

 

1.12.2004

1.12.2005

SR EN 12566-1:2002/A1:2004

 

1.12.2004

1.12.2005

189.

SR EN 12566-3+A1:2009

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate in situ

SR EN 12566-3:2006

1.11.2009

1.11.2010

190.

SR EN 12566-4:2008

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate

 

1.01.2009

1.01.2010

191.

SR EN 12591:2009

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere

 

1.01.2010

1.01.2011

192.

SR EN 12620+A1:2008

Agregate pentru beton

SR EN 12620:2003

1.01.2009

1.01.2010

193.

SR EN 12676-1:2002

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici

 

1.02.2004

1.02.2006

SR EN 12676-1:2002/A1:2004

 

1.02.2004

1.02.2006

194.

SR EN 12737+A1:2008

Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale

 

1.01.2009

1.01.2010

195.

SR EN 12764+A1:2008

Obiecte sanitare. Specificaţii pentru băi cu sistem de barbotare a apei

SR EN 12764:2005

1.01.2009

1.01.2010

196.

SR EN 12794+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie

SR EN 12794:2006

1.02.2008

1.02.2009

SR EN 12794+A1:2007/AC:2009

1.08.2009

1.08.2009

197.

SR EN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 12809:2003/A1:2005

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 12809:2003/AC:2006

 

1.01.2008

1.01.2008

SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008

 

1.01.2008

1.01.2008

198.

SR EN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 12815:2003/A1:2005

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 12815:2003/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2008

 

1.01.2008

1.01.2008

199.

SR EN 12839:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri

SR EN 12839:2002

1.10.2012

1.10.2013

200.

SR EN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stâlpi

 

1.09.2005

1.09.2007

201.

SR EN 12859:2011

Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 12859:2008

1.12.2011

1.12.2012

202.

SR EN 12860:2003

Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare

 

1.04.2002

1.04.2003

SR EN 12860:2003/AC:2003

 

1.01.2010

1.01.2010

203.

SR EN 12878:2005

Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare

 

1.03.2006

1.03.2007

SR EN 12878:2005/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

204.

SR EN 12899-1:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri fixe

 

1.01.2009

1.01.2013

205.

SR EN 12899-2:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne verticale luminoase

 

1.01.2009

1.01.2013

206.

SR EN 12899-3:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive reflectorizante

 

1.01.2009

1.01.2013

207.

SR EN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări

 

1.09.2005

1.09.2006

208.

SR EN 12966-1+A1:2010

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

SR EN 12966-1:2006

1.08.2010

1.08.2010

209.

SR EN 13024-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

210.

SR EN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic

 

1.07.2003

1.06.2004

SR EN 13043:2003/AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006

211.

SR EN 13055-1:2003

Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment

 

1.03.2003

1.06.2004

SR EN 13055-1:2003/AC:2004

 

1.01.2010

1.01.2010

212.

SR EN 13055-2:2004

Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate

 

1.05.2005

1.05.2006

213.

SR EN 13063-1+A1:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş

SR EN 13063-1:2006

1.05.2008

1.05.2009

214.

SR EN 13063-2+A1:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede

SR EN 13063-2:2005

1.05.2008

1.05.2009

215.

SR EN 13063-3:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere

 

1.05.2008

1.05.2009

216.

SR EN 13069:2006

Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare

 

1.05.2006

1.05.2007

217.

SR EN 13084-5:2005

Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs

 

1.04.2006

1.04.2007

SR EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

218.

SR EN 13084-7:2013***

Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel

SR EN 13084-7:2006

1.09.2013

1.09.2013

SR EN 13084-7:2006/AC:2009

  

219.

SR EN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii

 

1.08.2003

1.08.2004

220.

SR EN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

221.

SR EN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

222.

SR EN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

223.

SR EN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

224.

SR EN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

225.

SR EN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

226.

SR EN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

227.

SR EN 13139:2003

Agregate pentru mortare

 

1.03.2003

1.06.2004

SR EN 13139:2003/AC:2004

 

1.01.2010

1.01.2010

228.

SR EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

 

1.03.2004

1.03.2005

229.

SR EN 13162:2012***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN 13162:2009

1.09.2013

1.09.2013

230.

SR EN 13163:2012***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SR EN 13163:2009

1.09.2013

1.09.2013

231.

SR EN 13164:2012***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 13164:2009

1.09.2013

1.09.2013

232.

SR EN 13165:2012***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie

SR EN 13165:2009

1.09.2013

1.09.2013

233.

SR EN 13166:2012***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie

SR EN 13166:2009

1.09.2013

1.09.2013

234.

SR EN 13167:2012***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 13167:2009

1.09.2013

1.09.2013

235.

SR EN 13168:2012***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie

SR EN 13168:2009

1.09.2013

1.09.2013

236.

SR EN 13169:2012***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie

SR EN 13169:2009

1.09.2013

1.09.2013

237.

SR EN 13170:2012***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie

SR EN 13170:2009

1.09.2013

1.09.2013

238.

SR EN 13171:2012***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie

SR EN 13171:2009

1.09.2013

1.09.2013

239.

SR EN 13224:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri

SR EN 13224+A1:2007

1.08.2012

1.08.2013

240.

SR EN 13225:2005

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură

 

1.09.2005

1.09.2007

SR EN 13225:2005/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

241.

SR EN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 13229:2003/A1:2004

 

1.06.2006

1.06.2007

SR EN 13229:2003/A2:2005

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 13229:2003/AC:2006

 

1.07.2007

1.07.2007

SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008

 

1.01.2008

1.01.2008

242.

SR EN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 13240:2003/A2:2005

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 13240:2003/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

243.

SR EN 13241-1+A1:2011

Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum

SR EN 13241-1:2004

1.01.2012

1.01.2013

244.

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri

SR EN 13242:2003

1.01.2009

1.01.2010

245.

SR EN 13245-2:2009

Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare

 

1.07.2010

1.07.2012

SR EN 13245-2:2008/AC:2010

 

1.07.2010

1.07.2010

246.

SR EN 13249:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură)

 

1.10.2001

1.10.2002

SR EN 13249:2001/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

247.

SR EN 13250:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de căi ferate

 

1.10.2001

1.10.2002

SR EN 13250:2001/A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

248.

SR EN 13251:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere

 

1.10.2001

1.10.2002

SR EN 13251:2001/A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

249.

SR EN 13252:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj

 

1.10.2001

1.10.2002

SR EN 13252:2001/A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

250.

SR EN 13253:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri)

 

1.10.2001

1.10.2002

SR EN 13253:2001/A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

251.

SR EN 13254:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje

 

1.10.2001

1.10.2002

SR EN 13254:2001/A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

SR EN 13254:2001/AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006

252.

SR EN 13255:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale

 

1.10.2001

1.10.2002

SR EN 13255:2001/A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

SR EN 13255:2001/AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006

253.

SR EN 13256:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de tuneluri şi structuri subterane

 

1.10.2001

1.10.2002

SR EN 13256:2001/A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

SR EN 13256:2001/AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006

254.

SR EN 13257:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide

 

1.10.2001

1.10.2002

SR EN 13257:2001/A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

SR EN 13257:2001/AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006

255.

SR EN 13263-1+A1:2009

Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SR EN 13263-1:2005

1.01.2010

1.01.2011

256.

SR EN 13265:2003

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide

 

1.10.2001

1.10.2002

SR EN 13265:2003/A1:2005

 

1.06.2006

1.06.2007

SR EN 13265:2003/AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006

257.

SR EN 13279-1:2009

Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii

SR EN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

258.

SR EN 13310:2004

Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

 

1.02.2004

1.02.2006

259.

SR EN 13341+A1:2011

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 13341:2005

1.10.2011

1.10.2011

260.

SR EN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 13361:2005/A1:2007

 

1.06.2007

1.06.2008

261.

SR EN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale

 

1.02.2006

1.02.2007

262.

SR EN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii

 

1.03.2003

1.06.2004

SR EN 13383-1:2003/AC:2004

 

1.01.2010

1.01.2010

263.

SR EN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări

 

1.01.2008

1.01.2009

264.

SR EN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale ferată

 

1.10.2003

1.06.2004

SR EN 13450:2003/AC:2004

 

1.01.2007

1.01.2007

265.

SR EN 13454-1:2005

Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii

 

1.07.2005

1.07.2006

266.

SR EN 13479:2005

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

 

1.10.2005

1.10.2006

267.

SR EN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 13491:2005/A1:2007

 

1.06.2007

1.06.2008

268.

SR EN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 13492:2005/A1:2007

 

1.06.2007

1.06.2008

269.

SR EN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare

 

1.03.2006

1.03.2007

270.

SR EN 13502:2003

Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare

 

1.08.2003

1.08.2004

271.

SR EN 13561+A1:2009

Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SR EN 13561:2004

1.08.2009

1.08.2010

272.

SR EN 13564-1:2003

Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe

 

1.05.2003

1.05.2004

273.

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

 

1.05.2005

1.05.2006

SR EN 13616:2004/AC:2006

 

1.06.2006

1.06.2006

274.

SR EN 13658-1:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare

 

1.03.2006

1.03.2007

275.

SR EN 13658-2:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare

 

1.03.2006

1.03.2007

276.

SR EN 13659+A1:2009

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SR EN 13659:2004

1.08.2009

1.08.2010

277.

SR EN 13693+A1:2009

Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş

SR EN 13693:2005

1.05.2010

1.05.2011

278.

SR EN 13707+A2:2009

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13707:2005

1.04.2010

1.10.2010

279.

SR EN 13747+A2:2010

Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee

SR EN 13747+A1:2009

1.01.2011

1.01.2011

280.

SR EN 13748-1:2004

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior

 

1.06.2005

1.10.2006

SR EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.04.2006

1.10.2006

SR EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1.06.2005

1.06.2005

281.

SR EN 13748-2:2004

Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior

 

1.04.2005

1.04.2006

282.

SR EN 13808:2005

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum

 

1.01.2010

1.01.2011

283.

SR EN 13813:2003

Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe

 

1.08.2003

1.08.2004

284.

SR EN 13815:2007

Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

 

1.06.2007

1.06.2008

285.

SR EN 13830:2004

Faţade cortină. Standard de produs

 

1.12.2004

1.12.2005

286.

SR EN 13859-1:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue

SR EN 13859-1+A1: 2009

1.04.2011

1.04.2012

287.

SR EN 13859-2:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi

SR EN 13859-2+A1:2009

1.04.2011

1.04.2012

288.

SR EN 13877-3:2005

Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton

 

1.09.2005

1.09.2006

289.

SR EN 13915:2008

Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

 

1.06.2008

1.06.2009

290.

SR EN 13924:2006

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure

 

1.01.2010

1.01.2011

SR EN 13924:2006/AC:2007

 

1.01.2010

1.01.2010

291.

SR EN 13950:2006

Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

 

1.09.2006

1.09.2007

292.

SR EN 13956:2013***

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13956:2006

1.10.2013

1.10.2013

SR EN 13956:2006/AC:2006

  

293.

SR EN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

1.03.2006

1.03.2007

SR EN 13963:2005/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

294.

SR EN 13964:2004

Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare

 

1.01.2005

1.07.2007

SR EN 13964:2004/A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

295.

SR EN 13967:2012***

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13967:2005

1.03.2013

1.07.2013

SR EN 13967:2005/A1:2007

  

296.

SR EN 13969:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 13969:2005/A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

297.

SR EN 13970:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 13970:2005/A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

298.

SR EN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere

 

1.03.2006

1.03.2008

299.

SR EN 13984:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 13984:2005/A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

300.

SR EN 13986:2005

Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 13986:2003

1.06.2005

1.06.2006

301.

SR EN 14016-1:2004

Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezita caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe

 

1.12.2004

1.12.2005

302.

SR EN 14023:2010

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri

 

1.01.2011

1.01.2012

303.

SR EN 14037-1:2004

Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

 

1.02.2004

1.02.2005

304.

SR EN 14041:2004

Îmbrăcăminte rezistentă la şoc,

 

1.01.2006

1.01.2007

SR EN 14041:2004/AC:2007

textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale

 

1.01.2007

1.01.2007

305.

SR EN 14055:2011

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare

 

1.09.2011

1.09.2012

306.

SR EN 14063-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare

 

1.06.2005

1.06.2006

SR EN 14063-1:2005/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

307.

SR EN 14064-1:2010

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele în vrac înainte de instalare

 

1.12.2010

1.12.2011

308.

SR EN 14080:2005

Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinţe

 

1.04.2006

1.12.2012

309.

SR EN 14081-1+A1:2011

Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară clasificat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 14081-1:2006

1.10.2011

31.12.2011

310.

SR EN 14178-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silico-alcalino-pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

311.

SR EN 14179-2:2005

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.03.2006

1.03.2007

312.

SR EN 14188-1:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald

 

1.07.200

1.01.2007

313.

SR EN 14188-2:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece

 

1.10.200

1.01.2007

314.

SR EN 14188-3:2006

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor

 

1.11.200

1.11.2007

315.

SR EN 14190:2005

Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

1.04.2006

1.04.2007

316.

SR EN 14195:2005

Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

1.01.2006

1.01.2007

SR EN 14195:2005/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

317.

SR EN 14209:2006

Cornişe din plăci de gips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

1.09.2006

1.09.2007

318.

SR EN 14216:2004

Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă

 

1.02.2005

1.02.2006

319.

SR EN 14229:2011

Lemn pentru structuri. Stâlpi de lemn pentru linii aeriene

 

1.09.2011

1.09.2012

320.

SR EN 14246:2006

Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

1.04.2007

1.04.2008

SR EN 14246:2006/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

321.

SR EN 14250:2010

Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată

SR EN 14250:2005

1.11.2010

1.11.2010

322.

SR EN 14296:2005

Instalaţii sanitare. Lavoare colective

 

1.03.2006

1.03.2008

323.

SR EN 14303:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie

 

1.08.2010

1.08.2012

324.

SR EN 14304:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie

 

1.08.2010

1.08.2012

325.

SR EN 14305:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie

 

1.08.2010

1.08.2012

326.

SR EN 14306:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie

 

1.08.2010

1.08.2012

327.

SR EN 14307:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

 

1.08.2010

1.08.2012

328.

SR EN 14308:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie

 

1.08.2010

1.08.2012

329.

SR EN 14309:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

 

1.08.2010

1.08.2012

330.

SR EN 14313:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie

 

1.08.2010

1.08.2012

331.

SR EN 14314:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificaţie

 

1.08.2010

1.08.2012

332.

SR EN 14316-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare

 

1.06.2005

1.06.2006

333.

SR EN 14317-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare

 

1.06.2005

1.06.2006

334.

SR EN 14321-2:2006

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.06.2006

1.06.2007

335.

SR EN 14339:2006

Hidranţi de incendiu subterani

 

1.05.2006

1.05.2007

336.

SR EN 14342+A1:2008

Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 14342:2005

1.03.2009

1.03.2010

337.

SR EN 14351-1+A1:2010

Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum

SR EN 14351-1:2006

1.12.2010

1.12.2010

338.

SR EN 14353+A1:2010

Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare

SR EN 14353:2007

1.11.2010

1.11.2010

339.

SR EN 14374:2005

Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerinţe

 

1.09.2005

1.09.2006

340.

SR EN 14384:2006

Hidranţi de incendiu supraterani

 

1.05.2006

1.05.2007

341.

SR EN 14388:2006

Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii

 

1.05.2006

1.05.2007

SR EN 14388:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

342.

SR EN 14396:2004

Scări fixe pentru cămine de vizitare

 

1.12.2004

1.12.2005

343.

SR EN 14399-1:2005

Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale

 

1.01.2006

1.10.2007

344.

SR EN 14411:2012***

Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare

SR EN 14411:2007

1.07.2013

1.07.2014

345.

SR EN 14428+A1:2008

Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

SR EN 14428:2005

1.01.2009

1.01.2010

346.

SR EN 14449:2005

Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.03.2006

1.03.2007

SR EN 14449:2005/AC:2006

 

1.06.2006

1.06.2006

347.

SR EN 14471:2006

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de încercare

 

1.06.2006

1.06.2007

348.

SR EN 14496:2006

Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

1.09.2006

1.09.2007

349.

SR EN 14509:2007

Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii

 

1.01.2009

1.10.2010

SR EN 14509:2007/AC:2009

 

1.01.2009

1.01.2009

350.

SR EN 14516+A1:2011

Căzi de baie pentru scopuri casnice

 

1.05.2011

1.05.2012

351.

SR EN 14527+A1:2011

Căzi de duş pentru scopuri casnice

 

1.05.2011

1.05.2012

352.

SR EN 14528:2007

Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

SR EN 14528:2005

1.01.2008

1.01.2009

353.

SR EN 14545:2009

Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinţe

 

1.08.2009

1.08.2010

354.

SR EN 14566+A1:2010

Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 14566:2008

1.05.2010

1.11.2010

355.

SR EN 14592+A1:2012***

Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerinţe

SR EN 14592:2009

1.03.2013

1.07.2013

356.

SR EN 14604:2006

Dispozitive de alarmă de fum

 

1.05.2006

1.08.2008

SR EN 14604:2006/AC:2009

 

1.08.2009

1.08.2009

357.

SR EN 14647:2006

Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

1.08.2006

1.08.2007

SR EN 14647:2006/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

358.

SR EN 14680:2007

Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii

 

1.01.2008

1.01.2009

359.

SR EN 14688:2007

Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare

 

1.01.2008

1.01.2009

360.

SR EN 14695:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de autovehicule. Definiţii şi caracteristici

 

1.10.2010

1.10.2011

361.

SR EN 14716:2005

Plafoane tensionate. Condiţii şi metode de încercare

 

1.10.2005

1.10.2006

362.

SR EN 14782:2006

Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe

 

1.11.2006

1.11.2007

363.

SR EN 14783:2007

Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe

 

1.07.2007

1.07.2008

364.

SR EN 14785:2006

Aparate de încălzire de uz casnic cu convecţie cu peleţi din lemn. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.01.2010

1.01.2011

365.

SR EN 14800:2007

Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi

 

1.01.2008

1.01.2009

366.

SR EN 14814:2007

Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii

 

1.01.2008

1.01.2009

367.

SR EN 14843:2007

Produse prefabricate de beton. Scări

 

1.01.2008

1.01.2009

368.

SR EN 14844+A2:2012

Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane

SR EN 14844+A1:2009

1.09.2012

1.09.2013

369.

SR EN 14846:2009

Feronerie pentru clădiri. Broaşte şi zăvoare. Broaşte şi plăci opritor acţionate electromecanic. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.09.2011

1.09.2012

370.

SR EN 14889-1:2007

Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oţel. Definiţii, specificaţii şi conformitate

 

1.06.2007

1.06.2008

371.

SR EN 14889-2:2007

Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiţii, specificaţii şi conformitate

 

1.06.2007

1.06.2008

372.

SR EN 14891:2012***

Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

 

1.03.2013

1.03.2014

SR EN 14891/AC:2012***

1.03.2013

1.03.2013

373.

SR EN 14904:2006

Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie

 

1.02.2007

1.02.2008

374.

SR EN 14909:2012***

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici

SR EN 14909:2006

1.03.2013

1.07.2013

375.

SR EN 14915:2007

Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

 

1.06.2007

1.06.2008

SR EN 14915:2007/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

376.

SR EN 14933:2008

Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

 

1.07.2008

1.07.2009

377.

SR EN 14934:2008

Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

 

1.07.2008

1.07.2009

378.

SR EN 14963:2007

Învelitori de acoperiş. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanţi. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare

 

1.08.2009

1.08.2012

379.

SR EN 14964:2007

Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiş cu montare discontinuă. Definiţii şi caracteristici

 

1.01.2008

1.01.2009

380.

SR EN 14967:2006

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici

 

1.03.2007

1.03.2008

381.

SR EN 14989-1:2007

Coşuri de fum-condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6

 

1.01.2008

1.01.2009

382.

SR EN 14989-2:2008

Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere şi alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanşe

 

1.01.2009

1.01.2010

383.

SR EN 14991:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente de fundaţie

 

1.01.2008

1.01.2009

384.

SR EN 14992+A1:2012***

Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi

SR EN 14992:2007

1.04.2013

1.07.2013

385.

SR EN 15037-1:2008

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 1: Grinzi

 

1.01.2010

1.01.2011

386.

SR EN 15037-2+A1:2011

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 2: Blocuri de beton

 

1.12.2011

1.12.2012

387.

SR EN 15037-3+A1:2011

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 3: Blocuri de argilă

 

1.12.2011

1.12.2012

388.

SR EN 15037-4:2010

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat

 

1.11.2010

1.11.2011

389.

SR EN 15048-1:2007

Asamblări cu şuruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale

 

1.01.2008

1.10.2009

390.

SR EN 15050+A1:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri

SR EN 15050:2007

1.12.2012

1.12.2012

391.

SR EN 15069:2008

Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi

 

1.01.2009

1.01.2010

392.

SR EN 15088:2006

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcţii. Condiţii tehnice pentru inspecţie şi livrare

 

1.10.2006

1.10.2007

393.

SR EN 15102+A1:2011

Tapete decorative. Tapete în rulouri şi panouri

SR EN 15102:2008

1.07.2012

1.07.2012

394.

SR EN 15129:2010

Dispozitive antiseismice

 

1.08.2010

1.08.2011

395.

SR EN 15167-1:2007

Zgură granulată de furnal înalt măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate

 

1.01.2008

1.01.2009

396.

SR EN 15250:2007

Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu degajare lentă a căldurii. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.01.2008

1.01.2010

397.

SR EN 15258:2009

Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin

 

1.01.2010

1.01.2011

398.

SR EN 15274:2008

Adezivi structurali pentru aplicaţii generale. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.04.2010

1.04.2011

399.

SR EN 15275:2008

Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor anaerobi pentru asamblări metalice coaxiale în structuri de clădiri şi în construcţii civile

 

1.04.2010

1.04.2011

SR EN 15275:2007/AC:2010

 

1.01.2011

1.01.2011

400.

SR EN 15283-1+A1:2010

Plăci de ipsos armate cu fibre-Definiţii, condiţii şi metode de încercări-Partea 1-Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură

SR EN 15283-1:2008

1.06.2010

1.06.2011

401.

SR EN 15283-2+A1:2010

Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiţii, condiţii şi metode de încercări - Partea 2-Plăci de ipsos armare cu fibre

SR EN 15283-2:2008

1.06.2010

1.06.2011

402.

SR EN 15285:2008

Piatră aglomerată-plăci modulare pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare)

 

1.01.2009

1.01.2010

SR EN 15285:2008/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

403.

SR EN 15322:2010

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi

 

1.06.2010

1.06.2011

404.

SR EN 15368+A1:2010

Liant hidraulic pentru aplicaţii nestructurale. Definiţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

1.09.2011

1.09.2012

405.

SR EN 15381:2009

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice

 

1.01.2010

1.01.2011

406.

SR EN 15382:2009

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi

 

1.01.2010

1.01.2011

407.

SR EN 15435:2008

Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal şi uşor. Proprietăţi şi performanţe ale produsului

 

1.02.2009

1.02.2010

408.

SR EN 15498:2008

Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu aşchii de lemn. Proprietăţi şi performanţe ale produsului

 

1.02.2009

1.02.2010

409.

SR EN 15599-1:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică in situ formată din produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare

 

1.04.2011

1.04.2012

410.

SR EN 15600-1:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică in situ formată din produse de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare

 

1.04.2011

1.04.2012

411.

SR EN 15650:2010

Ventilarea în clădiri. Clapete antifoc

 

1.09.2011

1.09.2012

412.

SR EN 15651-1:2012***

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea I: chituri de etanşare pentru faţade

 

1.07.2013

1.07.2014

413.

SR EN 15651-2:2012***

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea I: chituri de etanşare pentru vitraje

 

1.07.2013

1.07.2014

414.

SR EN 15651-3:2012***

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea I: chituri de etanşare pentru rosturi sanitare

 

1.07.2013

1.07.2014

415.

SR EN 15651-4:2012***

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea I: chituri de etanşare pentru trasee pietonale

 

1.07.2013

1.07.2014

416

SR EN 15732:2012***

Materiale de umplere uşoare şi materiale de izolaţie termică pentru aplicaţii în construcţii civile (CEA). Agregate uşoare de argilă expandată (LWA)

 

1.08.2013

1.08.2014

417.

SR EN 15743:2010

Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

1.11.2010

1.11.2011

418.

SR EN 15814+A1:2012***

Acoperiri groase pentru hidroizolaţii, din bitum modificat cu polimeri. Definiţii şi cerinţe

 

1.08.2013

1.08.2014

419.

SR EN 15821:2011

Cuptor cu aprindere multiplă, pentru saună, cu combustibil solid

 

1.07.2011

1.07.2012

420.

SR EN 15824:2009

Specificaţii pentru tencuieli exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici

 

1.04.2010

1.04.2011

421.

SR EN 16069:2013***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă polietilenică (PEF).

 

1.09.2013

1.09.2014

* Lista cuprinde indicativele de referinţă ale standardelor române din domeniul produselor pentru construcţii care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) până la data de 15 aprilie 2013 şi care reprezintă versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 59 din 28 februarie 2013.
Aceste standarde sunt elaborate în conformitate cu prevederile Directivei 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
** Data la care încetează perioada de coexistenţă reprezintă data la care încetează perioada de coexistenţă a standardului european armonizat cu specificaţiile tehnice naţionale existente referitoare la acelaşi produs.
NOTĂ:
După această dată, pentru evaluarea conformităţii produsului se vor aplica prevederile standardului armonizat prevăzut în coloana a 2-a sau ale agrementului tehnic european.
În cazul în care un standard armonizat este înlocuit cu o nouă versiune, ambele versiuni ale standardului pot fi utilizate pentru evaluarea conformităţii produsului, până la data prevăzută în coloana a 6-a.
*** Standarde adoptate de către Asociaţia de Standardizare din România prin filă de confirmare/anunţ.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 269 din data de 14 mai 2013