RECTIFICARE din 30 octombrie 2015 în anexa "Lista cuprinzând reprezentanţii societăţii civile în Consiliul Economic şi Social" la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 septembrie 2015
În anexa "Lista cuprinzând reprezentanţii societăţii civile în Consiliul Economic şi Social" la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 septembrie 2015, se fac următoarele rectificări:
- la nr. crt. 2 din coloana "Organizaţia", în loc de: "Communication for Community" se va citi: "Asociaţia C4C Communication for Community";
- la nr. crt. 5 din coloana "Organizaţia", în loc de: "ROMAVIS" se va citi: "ROMAPIS - Federaţia Asociaţiilor Apicole din România".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 808 din data de 30 octombrie 2015