HOTĂRÂRE nr. 17 din 17 martie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La anexa nr. IX "Componenţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport", domnul senator Croitoru Cătălin - senator independent - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Neculoiu Marius - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 186 din data de 19 martie 2015