HOTĂRÂRE nr. 1051 din 11 decembrie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 417/2008 privind plata contribuţiei anuale a României la World Petroleum Council, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul unic
- Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 417/2008 privind plata contribuţiei anuale a României la World Petroleum Council, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 22 aprilie 2008, se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Se aprobă plata, în limita echivalentului în lei, a sumei de 1.500 lire sterline, reprezentând contribuţia anuală a României la World Petroleum Council, începând cu anul 2013."
2.La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Suma prevăzută la alin. (11) se suportă anual de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin bugetul Departamentului pentru Energie."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul delegat pentru energie,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 817 din data de 21 decembrie 2013