ORDIN nr. 21 din 6 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul interimar al afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 5 alineatul (1), litera c) se abrogă.
2.La articolul 6 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
"m) Arhivele Naţionale."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministrul, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 103 din data de 11 februarie 2014