ORDIN nr. 66 din 8 aprilie 2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A.
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru anul 2015, conform anexei nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
(1)Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.
(3)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
Art. 6
(1)Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.
(3)Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
Art. 7
Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.
Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2015.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1a: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

31.374

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

11,17

Venitul total unitar

Lei/MWh

10,14

Rata de creştere a eficienţei economice

 

0,74%

ANEXA nr. 1b: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

31.183

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

11,24

Venitul total unitar

Lei/MWh

7,52

ANEXA nr. 1c: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

31.200

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

12,17

Venitul total unitar

Lei/MWh

5,03

ANEXA nr. 1d: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru anul 2015

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

21.850

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

4,35

Venitul total unitar

Lei/MWh

5,78

ANEXA nr. 2: Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A.

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

5,31

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

4,83

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

4,59

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

3,87

ANEXA nr. 3: Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii casnici

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

81,19

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

80,27

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

79,82

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

78,45

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 250 din data de 14 aprilie 2015