DECIZIE nr. 54 din 16 ianuarie 2013 pentru numirea domnului Dan Ion Gherguţ în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 17 alin. (1) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Ion Gherguţ se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 36 din data de 16 ianuarie 2013