RECTIFICARE din 3 aprilie 2015 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 27 februarie 2015
La Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 27 februarie 2015, se face următoarea rectificare:
- în anexa nr. 2, la pct. II lit. c), în loc de:
"..... dacă acestea există;"
se va citi:
"..... dacă aceasta există;"
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 230 din data de 3 aprilie 2015