LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 547 din data de 23 iulie 2015