În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Valeriu Nicuţ,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 825 din data de 5 noiembrie 2015