DECIZIE nr. 52 din 16 ianuarie 2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 353/2012 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
1.Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 353/2012 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 8 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să îndeplinească, la nivelul judeţului Galaţi, atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau de reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 36 din data de 16 ianuarie 2013