HOTĂRÂRE nr. 62 din 5 februarie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 3, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Grupul interministerial îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea şi sub conducerea directă a unui secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, desemnat prin ordin al ministrului afacerilor interne în calitate de preşedinte al grupului.
(2) Grupul interministerial este format din reprezentanţi desemnaţi de către conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale componente ale grupului interministerial. Aceste autorităţi sunt, după cum urmează:
a) Ministerul Afacerilor Interne;
b) Ministerul Afacerilor Externe;
c) Ministerul Apărării Naţionale;
d) Ministerul Finanţelor Publice;
e) Ministerul Transporturilor;
f) Ministerul Justiţiei;
g) Ministerul pentru Societatea Informaţională;
h) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
i) Ministerul Sănătăţii;
j) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
k) Ministerul Fondurilor Europene;
l) Serviciul de Informaţii Externe;
m) Serviciul Român de Informaţii;
n) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
o) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
p) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
q) Garda Naţională de Mediu;
r) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;
s) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
ş) Secretariatul General al Guvernului;
t) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."
2.La articolul 7, partea introductivă va avea următorul cuprins:
"Art. 7
Unitatea de Management a Proiectului - Direcţia de Implementare a Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei (UMP-DISISF) este constituită şi funcţionează în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, având următoarele atribuţii principale:"
3.La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) La solicitarea secretariatului, autorităţile şi instituţiile componente ale grupului interministerial comunică, la adresa prevăzută la art. 1, în termen de cel mult 15 zile de la formularea solicitării, stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate de respectivele instituţii şi autorităţi, prevăzute în Planul de acţiune şi Planul multianual de investiţii."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 100 din data de 10 februarie 2014