HOTĂRÂRE nr. 96 din 10 februarie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Bran, Cincu şi Teliu, judeţul Braşov
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Bran, Cincu şi Teliu, judeţul Braşov, prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 1.3.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1, 2.2 şi 2.3.
(3)Anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3 şi 2.1, 2.2, 2.3. fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Bran, judeţul Braşov
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Cincu, judeţul Braşov
ANEXA nr. 13: STEMA comunei Teliu, judeţul Braşov
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Bran, judeţul Braşov
1.Descrierea stemei
Stema comunei Bran, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în furcă răsturnată.
În partea dreaptă, în câmp roşu, se află un cap de berbec cu coarnele răsucite, văzut frontal, de aur.
În partea stângă, în câmp verde, se află 3 flori-de-colţ, înmănuncheate, totul de argint.
În partea inferioară, în câmp albastru, se află un castel de argint cu 3 turnuri: în partea dreaptă a castelului se află turnul porţii, de formă dreptunghiulară, alungită, cu zidărie de piatră; turnul central de formă dreptunghiulară are 3 guri de tragere şi 4 metereze şi este surmontat de un foişor, terminat cu catarg pe care este ridicată o flamură; în stânga, ultimul turn este rotund, cu o gură de tragere şi este terminat cu un acoperiş conic. Între turnuri există o curtină, prevăzută cu 3 creneluri în stânga şi două guri de tragere în dreapta, unde zidul este protejat de un acoperiş cu două ape. Castelul este plasat pe o terasă formată din 3 stânci negre.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Capul de berbec simbolizează păstoritul, ocupaţia tradiţională de bază a locuitorilor.
Floarea-de-colţ şi terasa stâncoasă reprezintă frumuseţea şi specificul naturii din această zonă, aflată în imediata vecinătate a rezervaţiei naturale Piatra Craiului.
Cetatea reprezintă o imagine a castelului Bran, declarat monument istoric şi arhitectonic de valoare excepţională, fiind principala atracţie turistică a localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Cincu, judeţul Braşov
1.Descrierea stemei
Stema comunei Cincu, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în furcă răsturnată.
În partea dreaptă, în câmp albastru, se află un turn de biserică, de argint. Turnul prezintă doar partea superioară văzută dinspre două laturi, respectiv cele două ceasuri şi cele 4 ferestre superioare care se află pe fiecare dintre cele două laturi. Acoperişul este ascuţit, cu 4 ape, din care se văd 3. La baza acoperişului se află 3 turnuleţe cu acoperiş conic.
În partea stângă, în câmp roşu, se află un cap de zimbru, având între coarne o stea cu 5 colţuri, totul de aur.
În partea inferioară, în câmp de argint, se află un copac cu frunze verzi şi 7 mere roşii. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Turnul de biserică reprezintă biserica-cetate evanghelică ce datează din secolul al XIII-lea, fiind declarată monument istoric.
Capul de zimbru cu stea între coarne face referire la stema fostului târg Cincu.
Copacul cu mere simbolizează activitatea specifică din zonă, pomicultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 23: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Teliu, judeţul Braşov
1.Descrierea stemei
Stema comunei Teliu, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, albastru, tăiat în bară de aur.
În partea stângă-sus se află un brad de argint.
În partea dreaptă-jos se află o intrare de tunel neagră cu încadrament de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Bradul simbolizează activitatea specifică zonei, exploatarea forestieră.
Bara de aur reprezintă drumul care face legătura între Transilvania şi "Vechiul Regat".
Intrarea de tunel face referire la Tunelul Teliu, de pe calea ferată Hărman-Întorsura Buzăului, fiind cel mai lung tunel de cale ferată din România, situat pe raza comunei Teliu, cu o lungime de 4.369,5 m.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 141 din data de 25 februarie 2015