HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 ianuarie 2016 privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea"
În conformitate cu art. 11 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "Reabilitarea podului de pe DN 39 km 8+988 la Agigea, judeţul Constanţa"
(- Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 86/2011)
Titular: Ministerul Transporturilor
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - D.R.D.P. Constanţa
Amplasament: judeţul Constanţa

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

(1 euro = 4.4424 lei la 2 martie 2015),

87.172

mii lei

din care C+M:

83.994

mii lei

Valoarea rest de executat (inclusiv TVA):

(1 euro = 4.4424 lei la 2 martie 2015),

76.785

mii lei

din care C+M:

75.404

mii lei

Eşalonarea investiţiei

INV/C+M

  

Anul I:

INV/C+M

mii lei/mii lei

51.190/50.269

Anul II:

INV/C+M

mii lei/mii lei

25.595/25.135

Durata de execuţie pentru restul de executat:

18 luni

 

Capacităţi:

  

- lungime pod

266

m

- lăţime pod,

20,90

m

din care:

  

- lăţime parte carosabilă

4 x 3,50

m

- lăţime trotuare

2 x 1,50

m

- spaţiul de siguranţă pentru hobane

2 x 1,30

m

- spaţiul destinat prinderii elementelor de parapet

2 x 0,25

m

- spaţiul pentru bordură

2 x 0,40

m

- Suprafaţa

5.560

mp

- Înlocuire hobane şi hobane provizorii

5

perechi

- Măsuri de urmărire specială a podului

  
Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se va face din Împrumutul nr. 33.391 acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 76 din data de 2 februarie 2016