LISTA din 24 martie 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Târgu Mureş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
DIRECŢIA ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE ŞI PATRIMONIALE SERVICIUL ACTIVITĂŢI CULTURALE, SPORTIVE, DE TINERET ŞI LOCATIV

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Judeţul/Municipiul

Cuantumul sumelor alocate pentru anul 2016 - lei -

1.

Fundaţia UnitarCoop - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

32.764.20

2.

Fundaţia Curcubeu - Szivarvany-Rainbow - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

51.497,04

3.

Asociaţia Familiilor şi Familiilor Mari Marianum - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

14.041,80

4.

Fundaţia Talentum - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

46.992,00

5.

Fundaţia Creştină Rhema - Centrul de zi "Ioana" - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

32.894,40

6.

Fundaţia Creştină Rhema - Casa Iona

Municipiul Târgu Mureş

24.272,04

7.

Asociaţia Hifa - România Ajutor pentru Toţi - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

50.550,48

8.

Fundaţia Creştină Diakonia - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

46.806,00

TOTAL

299.817,96

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 218 din data de 24 martie 2016