DECRET nr. 919 din 26 noiembrie 2013 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,
cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfiinţare, pentru meritele remarcabile avute în descoperirea şi promovarea muzicii bizantine, a colindelor, a patrimoniului clasic autohton, a creaţiei româneşti contemporane, contribuind astfel la afirmarea internaţională a şcolii interpretative româneşti de muzică vocală, devenind Bun al Patrimoniului Cultural Universal UNESCO,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, categoria B "Muzică", Corului Naţional de Cameră "Madrigal".
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 733 din data de 28 noiembrie 2013