DECRET nr. 304 din 13 martie 2013 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Române
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind instituirea Zilei Limbii Române şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 19 martie 2013