ORDIN nr. 1421 din 26 august 2015 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale
În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru ieşirea din vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Art. 1
La data de 1 august 2015 a ieşit din vigoare Convenţia generală dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare şi finanţare a Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 22 august 2008, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.701/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24 decembrie 2008.
Art. 2
La data de 14 octombrie 2015 va ieşi din vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 859/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 27 august 2008.
Art. 3
La data de 7 ianuarie 2016 va ieşi din vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997, ratificat prin Legea nr. 8/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 16 ianuarie 1998.
Art. 4
La data de 31 decembrie 2015 va ieşi din vigoare Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind extinderea capacităţilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru creşterea livrărilor de gaze naturale din Federaţia Rusă în terţe ţări şi în România, semnată la Moscova la 25 octombrie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.369/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 11 decembrie 1996, cu modificările ulterioare.
Art. 5
La data de 31 decembrie 2016 va ieşi din vigoare Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind tranzitul prin teritoriul Republicii Socialiste România a gazelor naturale din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste către Turcia, Grecia şi alte ţări, semnată la Moscova la 29 decembrie 1986, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 25 din 24 februarie 1987.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 730 din data de 29 septembrie 2015