ORDIN nr. 52 din 25 martie 2015 pentru aprobarea componenţei comisiilor de evaluare a spitalelor în funcţie de competenţă şi numărul de paturi, valabilă până la finele primului ciclu de acreditare trimestrul III 2011 - trimestrul II 2016
Având în vedere:
- Referatul Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale nr. 57/DJRI din 25 martie 2015, aprobat de preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor cu nr. 1.062/C.V. din 25 martie 2015;
- prevederile art. 175 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă;
- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 27/2015*) pentru punerea în aplicare a Hotărârii Comitetului Director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 197/2015;
______
*) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 27/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
- Hotărârea Comitetului director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 228 din 24 martie 2015**) pentru aprobarea componenţei Comisiilor de evaluare a spitalelor în funcţie de competenţă şi numărul de paturi, valabilă până la finele primului ciclu de acreditare trimestrul III 2011 - trimestrul II 2016,
______
**) Hotărârea Comitetului director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 228/2015 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
În temeiul art. 10 lit. a) şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)În vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Comitetului Director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 228 din 24 martie 2015 se aprobă componenţa comisiilor de evaluare a spitalelor valabilă de la 1 aprilie 2015 până la finele primului ciclu de acreditare (trimestrul III 2011 - trimestrul II 2016), pentru fiecare unitate sanitară cu paturi, în funcţie de competenţă şi numărul de paturi, numărul de membri fiind stabilit conform tabelului de mai jos:

Componenţa comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării-valabilă cu 1.04.2015

Nr. paturi*

Categoria I

Categoria IM

Categoria II

Categoria IIM

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

1-100

3

3

3

3

3

3

3

101-300

4

3

4

3

3

3

3

301-400

5

3

5

3

4

3

3

401-500

6

4

5

3

4

4

3

501-1000

7

5

6

4

5

4

4

1001-1200

7

5

7

5

6

5

4

> = 1201

7

5

7

5

7

6

5

* inclusiv paturile de spitalizare de zi

NOTĂ:
Corespondenţa se aplică tuturor categoriilor şi în cazul existenţei planului de conformare.
(2)Componenţa pe specializări a Comisiei de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi este următoarea:
a)comisia de evaluare în vederea acreditării constituită din 7 membri (1+6):
- preşedinte;
- evaluator coordonator;
- medic;
- asistent medical;
- alte specializări;
- alte specializări;
- alte specializări;
b)comisia de evaluare în vederea acreditării constituită din 6 membri (1+5):
- preşedinte;
- evaluator coordonator;
- medic;
- asistent medical;
- alte specializări;
- alte specializări;
- alte specializări;
c)comisia de evaluare în vederea acreditării constituită din 5 membri (1+4):
- preşedinte;
- evaluator coordonator;
- medic (dacă evaluatorul coordonator nu este medic)/alte specialităţi (dacă evaluatorul coordonator este medic);
- asistent medical;
- alte specializări;
d)comisia de evaluare în vederea acreditării constituită din 4 membri (1+3):
- preşedinte;
- evaluator coordonator;
- medic (dacă evaluatorul coordonator nu este medic)/alte specialităţi (dacă evaluatorul coordonator este medic);
- alte specializări;
e)comisia de evaluare în vederea acreditării constituită din 3 membri (1+2);
- preşedinte;
- evaluator coordonator;
- medic (dacă evaluatorul coordonator nu este medic)/alte specialităţi (dacă evaluatorul coordonator este medic).
(3)În cazul în care durata vizitei de evaluare, stabilită de către structura de specialitate a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, depăşeşte 32 de ore lucrătoare, numărul de membri ai comisiei de evaluare prevăzut la alin. (2) se suplimentează, în baza metodologiei prevăzute în anexa nr. 1c) la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 27/2015.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 207/2014 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 15 septembrie 2014.
Art. 3
(1)Structurile de specialitate ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
(2)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, www.conas.gov.ro
-****-

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

Vasile Cepoi,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 214 din data de 31 martie 2015