Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
România aderă la Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007 prin Actul final al Conferinţei internaţionale din 2007 privind îndepărtarea epavelor, care a avut loc la sediul Oficiului Naţiunilor Unite de la Nairobi (UNON), Kenya, 14-18 mai 2007.
Art. 2
Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României. republicată.
-****-

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 219 din data de 24 martie 2016