ACTUL din 31 martie 2015 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Poporului - Dan Diaconescu
1.Cuantumul total al veniturilor obţinute din cotizaţii: 228.904,69 lei
2.Lista donatorilor persoane fizice care au făcut donaţii în anul 2014, donaţii a căror valoare cumulate depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea

Data

1.

Diaconescu Cristian Dan

1671209280817

româna

bani

9.117,00

22.05.2014

2.

Muntean Marian

1690101202273

română

bani

16.700,00

13.05.2014

3.

Fenechiu Cătălin-Daniel

1891120142068

română

bani

20.480.00

6.05.2014

TOTAL:

46.277,00

 
3.Alte venituri în valoare de 2.567,15 lei, din care:
- 2.567,15 lei venituri din chirii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 217 din data de 31 martie 2015