ORDIN nr. 568 din 4 mai 2015 pentru modificarea poziţiilor nr. 4, 10, 13, 14, 18, 19, 26, 28, 35, 37 şi 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 412/2015 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 4.351 din 4 mai 2015 al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 449/2014 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014-2016,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Poziţiile nr. 4, 10, 13, 14, 18, 19, 26, 28, 35, 37 şi 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 412/2015 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Judeţul

PNP 2015

"4

BACĂU

3282

 

.....

 

10

BUZĂU

1858

 

.....

 

13

CLUJ

6282

14

CONSTANŢA

4438

 

.....

 

18

GALAŢI

2867

19

GIURGIU

683

 

.....

 

26

MARAMUREŞ

2538

 

.....

 

28

MUREŞ

3981

 

.....

 

35

SUCEAVA

2904

 

.....

 

37

TIMIŞ

5072

 

.....

 

41

VRANCEA

1294"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 306 din data de 5 mai 2015