HOTĂRÂRE nr. 70 din 5 februarie 2014 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă plata contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale, în valoare de 140.000 euro anual, pentru perioada 2014-2016.
Art. 2
Fondurile necesare plăţii contribuţiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat anual Ministerului Afacerilor Externe, pentru anii 2014-2016.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 109 din data de 13 februarie 2014