ORDIN nr. 4153 din 30 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.075/2015
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.075/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 22 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La pct. I.2, coloana 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgente necesare bunei funcţionări a acestora. Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate ridica sume în numerar şi în data de 31 decembrie 2015 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 4 ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015."
2.În tot cuprinsul pct. II, în coloana 2, sintagma "până la 31 decembrie 2015, ora 10,00" se înlocuieşte cu sintagma "până la 31 decembrie 2015, ora 12,00".
3.La finalul anexei se introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:
"NOTĂ:
1. Eventualele documente de plată depuse de instituţiile publice şi operatorii economici potrivit programului prevăzut la pct. II.2 şi II.6 pe baza cărora au fost debitate conturile plătitorilor cu data de 31 decembrie 2015, pentru care se eliberează acestora extrase de cont cu aceeaşi dată, dar care nu au fost procesate prin intermediul sistemului electronic de plăţi cu data de 31 decembrie 2015, se procesează prin intermediul Societăţii de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A. în următoarea zi bancară lucrătoare.
2. Eventualele documente de plată depuse de instituţiile publice şi operatorii economici potrivit programului prevăzut la pct. II.1 şi pct. II.3-II.5 pe baza cărora au fost debitate conturile plătitorilor cu data de 31 decembrie 2015, pentru care se eliberează acestora extrase de cont cu aceeaşi dată, dar care nu au fost procesate cu data de 31 decembrie 2015, se procesează de unităţile Trezoreriei Statului ca operaţiuni intratrezorerii sau intertrezorerii în următoarea zi bancară lucrătoare, cu data de 31 decembrie 2015.
3. Eventualele documente de plată depuse de instituţiile publice şi operatorii economici începând cu data de 30 decembrie 2015 prin care se dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la instituţii de credit care îşi încetează activitatea la finele anului 2015 şi care nu mai pot fi procesate începând cu data de 31 decembrie 2015 prin intermediul Societăţii de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A. se restituie plătitorilor de unităţile Trezoreriei Statului, iar operaţiunile înregistrate se stornează atât la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, cât şi al unităţilor Trezoreriei Statului.
4. Termenele prevăzute la pct. III.1 pot fi prelungite la solicitarea instituţiilor publice până la data de 31 decembrie 2015, cu respectarea programului de prezentare a documentelor de plată la unităţile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor pct. II, cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului şi a trezorierilor-şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier-şef."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 986 din data de 31 decembrie 2015