HOTĂRÂRE nr. 681 din 4 septembrie 2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri culturale mobile aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, precum şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administraţiei Prezidenţiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la poziţiile I.1, I.3, I.4, I.7, I.8, I.9, I.13-I.18 şi V din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administraţiei Prezidenţiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României, cu modificările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu mai pot fi încheiate protocoale de predare-primire.
(2)Bunurile culturale mobile prevăzute la alin. (1), având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trec din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului şi în administrarea Muzeului Naţional de Artă al României.
Art. 2
Ministerul Culturii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor asigura includerea bunurilor culturale mobile prevăzute la art. 1 alin. (2) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poziţiile I.1, I.3, I.4, I.7, I.8, I.9, I.13-I.18 şi V din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administraţiei Prezidenţiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 10 martie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXĂ: DESCRIEREA TEHNICĂ a bunurilor culturale mobile care trec în proprietatea publică a statului şi în administrarea Muzeului Naţional de Artă al României

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

4602084

Muzeul Naţional de Artă al României

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal de credite

  

Codul de clasificare

Tipul bunului

Denumirea

Datele de identificare

Descrierea tehnică

Adresa

0

1

2

3

4

8.24.06

mobil

POTIR

Material, tehnică: argint ciocănit, aurit Dimensiuni: h = 28 cm; Dcupă = 10 cm;

Dbază = 15,8 cm

Datare, meşter: 1680, Anastasie Sigduri (?)

inv. custodie 3433/540/1

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

8.24.06

mobil

CĂDELNIŢĂ

Material, tehnică: argint aurit

Dimensiuni: h = 28,2 cm; Dmax = 14 cm;

Dtalpă = 9,8 cm

Datare, meşter: 1680, atelier Ţara Românească

inv. custodie 3433/540/3

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

8.24.06

mobil

CRUCE DE MASĂ

Material, tehnică: argint turnat, aurit, email policrom, lemn sculptat

Dimensiuni: h = 36,5 cm; Dmax = 13,8 cm;

Imax = 16,2 cm

Datare, meşter: sfârşitul sec. XVII, atelier grecesc (?)

inv. custodie 3433/540/4

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

8.24.06

mobil

CANDELĂ

Material, tehnică: argint ciocănit, ajurat, aurit

Dimensiuni: h = 29,5 cm; Dmax = 14,5 cm; Dgură = 11 cm

Datare, meşter: 1678-1688, atelier Ţara Românească

inv. custodie 3433/540/7

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

8.24.06

mobil

CANDELĂ

Material, tehnică: argint ciocănit, ajurat, aurit

Dimensiuni: h = 37 cm; Dmax = 19,5 cm;
Dgură = 15 cm

Datare, meşter: 1678-1688, Sebastian Hann inv. custodie 3433/540/8

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

8.24.06

mobil

CANDELĂ

Material, tehnică: argint ciocănit, ajurat, aurit

Dimensiuni: h = 38 cm; Dmax = 20 cm;
Dgură = 15 cm

Datare, meşter: 1678-1688, Sebastian Hann inv. custodie 3433/540/9

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

8.24.06

mobil

SFEŞNIC

Material, tehnică: argint turnat, ciocănit, aurit

Dimensiuni: h = 120 cm, Imax(cu un leu) = 34 cm; D = 20 cm

Datare, meşter: sfârşitul sec. XVII, Thomas

Klosch - Braşov

inv. custodie 3433/540/13

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

8.24.06

mobil

SFEŞNIC

Material, tehnică: argint turnat, ciocănit, aurit

Dimensiuni: h = 116 cm, Imax(cu un leu) = 34 cm; D = 20 cm

Datare, meşter: sfârşitul sec. XVII, Thomas Klosch - Braşov

inv. custodie 3433/540/14

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

8.24.06

mobil

SFEŞNIC

Material, tehnică: argint turnat, ciocănit, aurit

Dimensiuni: h = 130 cm, Imax(cu un leu) = 33 cm; D = 20 cm

Datare, meşter: sfârşitul sec. XVII, Hermann Martinus III - Sibiu

inv. custodie 3433/540/15

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

8.24.06

mobil

SFEŞNIC

Material, tehnică: argint turnat, ciocănit, aurit

Dimensiuni: h = 130 cm, Imax (cu un leu) = 33 cm; D = 20 cm

Datare, meşter: sfârşitul sec. XVII, Hermann Martinus III - Sibiu

inv. custodie 3433/540/16

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

8.24.06

mobil

CANDELĂ

Material, tehnică: argint ajurat, ciocănit, aurit

Dimensiuni: h = 39 cm; Dmax = 24 cm;

Dgură = 12,5 cm, Dcapac = 13,5 cm

Datare, meşter: 1678-1688, Sebastian Hann inv. custodie 3433/540/17

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

8.24.06

mobil

CHIVOT ARTOFOR

Material, tehnică: argint turnat, ciocănit, gravat

Dimensiuni: h = 32 cm; Dmax = 16 cm

Datare, meşter: sfârşitul sec. XVII, atelier veneţian

inv. custodie 3433/540/18

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

8.24.06

mobil

CATAPETEASMĂ (1 buc.) cu friză cu proroci,
15 icoane prăznicare,
15 icoane apostolice,
5 icoane împărăteşti

CATAPETEASMĂ/ICONOSTAS, inv. custodie 3437/544

Tehnică: tempera pe lemn, lemn sculptat, traforat, aurit, pictat

Dimensiuni: 360 x 560 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Naşterea Domnului"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 44,2/32 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Botezul"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 43,7/31,2 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Întâmpinarea Domnului"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 44,4/31,2 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Buna Vestire"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 44/31,4 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Învierea lui Lazăr"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 43,4/31,2 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Intrarea în Ierusalim"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 44/32 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Răstignirea"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 43,3/30,6 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Coborârea la Iad"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 44,1/31 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Duminica Mironosiţelor"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 43,8/30,7 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Duminica Tomei"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 44,6/32,5 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Înjumătăţirea Praznicului"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 44,6/32,5 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Înălţarea"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 44,5/31,8 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Pogorârea Sf. Duh"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 44,4/31,5 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Schimbarea la faţă"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 43,6/30,8 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ PRĂZNICAR "Coborârea la Iad"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 35/32,5 cm

Datare, meşter: sfârşitul sec. XVIII

ICOANĂ "Iisus Hristos" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 49,5/29,2 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Maica Domnului" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 49,4/28,3 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Ioan Botezătorul" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 49,2/28,3 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Apostol Petru" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 48,2/28,2 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Apostol Pavel" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 48,8/28,2 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Apostol Matei" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 49,8/28,8 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Apostol Ioan" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 49/28,5 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Evanghelist Marcu" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 49/28,2 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Evanghelist Luca" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 49,5/29 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Apostol Simon" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 48,5/28,5 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Apostol Iacov" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 49,2/28,7 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Apostol Andrei" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 49,2/28,6 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Apostol Toma" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 49,7/28,7 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Apostol Vartolomeu" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 49/28,2 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Sf. Apostol Filip" (din registrul Marea Deisis)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 49/28,2 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ "Maica Domnului cu Pruncu"

Tehnică: tempera pe lemn; metal ciocănit, gravat

Dimensiuni: 110/80 cm

Datare, meşter: ante 1803, ferecătură 1803

ICOANĂ ÎMPĂRĂTEASCĂ "Iisus Hristos Pantocrator"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 113/80 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ ÎMPĂRĂTEASCĂ "Maica Domnului cu Pruncul" (KYRIOTISSA)

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 112/77,5 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ ÎMPĂRĂTEASCĂ "Adormirea Maicii Domnului"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 111/78,5 cm

Datare, meşter: către 1682

ICOANĂ ÎMPĂRĂTEASCĂ "Sfinţii Serghie şi Vah"

Tehnică: tempera pe lemn

Dimensiuni: 113/79 cm

Datare, meşter: către 1682

Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 49-53

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 576 din data de 10 septembrie 2013