HOTĂRÂRE nr. 11 din 9 februarie 2015 privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor
Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind formularea cererii de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, transmisă Camerei Deputaţilor cu Adresa nr. 329/C/2015,
În temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor cere urmărirea penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor, pentru faptele care fac obiectul Dosarului nr. 880/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor; aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 104 din data de 10 februarie 2015