HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 martie 2016 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România
Având în vedere prevederile art. 19 şi ale art. 21 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,
Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 16 martie 2016, hotărăşte:
Art. 1
Se convoacă Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din România în data de 21 aprilie 2016, denumită în continuare conferinţa.
Art. 2
La lucrările conferinţei pot participa membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care şi-au îndeplinit la termen toate obligaţiile faţă de aceasta, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă.
Art. 3
Pentru o bună organizare a lucrărilor conferinţei, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea până la data de 18 aprilie 2016, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail la adresa conf2016@ccfiscali.ro.
Art. 4
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 202 din data de 18 martie 2016