LISTA din 21 mai 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Sibiu cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Judeţul/Municipiul

Cuantumul subvenţiei aprobate

Asociaţia Rut Sibiu

Sibiu

31.850 lei

Fundaţia Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Sibiu

Sibiu

35.000 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 352 din data de 21 mai 2015