ORDIN nr. 142 din 16 septembrie 2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A.
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 b, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru anul 2015 sunt prevăzute în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin,
Art. 5
(1)Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.
(3)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
Art. 6
(1)Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazetar naturale, care optează pentru un astfel de preţ.
(3)Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
Art. 7
Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.
Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, CU modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2015 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 30 martie 2015, cu modificările ulterioare.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1a: Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A.

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

40.131

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

40,45

Venitul total unitar

Lei/MWh

28,38

Rata de creştere a eficienţei economice

 

4,93 %

ANEXA nr. 1b: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A.

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

42.552

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

39,66

Venitul total unitar

Lei/MWh

28,05

ANEXA nr. 1c: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A.

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

42.560

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

38,45

Venitul total unitar

Lei/MWh

29,87

ANEXA nr. 1d: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru anul 2015

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

6.477

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

2,94

Venitul total unitar

Lei/MWh

4,69

ANEXA nr. 2: Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A.

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

33,34

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

32,77

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

31,70

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

29,36

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

28,54

ANEXA nr. 3: Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

128,30

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

127,41

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 715 din data de 23 septembrie 2015