ORDIN nr. 294 din 1 aprilie 2014 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2014
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 1.366 din 27 februarie 2014, precum şi Decizia nr. 112 din 31 ianuarie 2014 a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării",
luând în considerare prevederile art. 40, 41 şi 411 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul:
- art. 7 lit. A.k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:
Art. 1
Se nominalizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

ANEXĂ: Punctele de debarcare (PD) şi centrele de primă vânzare (CPV) autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării

Nr. crt.

Denumirea

Localitatea

Destinaţia

PD

CPV

1

S.C. "Thalasa" - S.R.L.

localitatea Sulina, judeţul Tulcea

X

X

2

S.C. "San Stel Mar" - S.R.L.

localitatea Sulina, judeţul Tulcea

X

X

3

S.C. "Amorel" - S.R.L.

localitatea Sulina, judeţul Tulcea

X

X

4

S.C. "Black Sea Sturgeon" - S.R.L.

localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea

X

X

5

S.C. "Bene Mecaninvest&Construct" - S.R.L.

localitatea Sulina, judeţul Tulcea

X

X

6

S.C. "Wela" - S.R.L.

localitatea Tulcea, judeţul Tulcea

X

X

7

S.C. "Wela" - S.R.L.

localitatea Crişan, judeţul Tulcea

X

X

8

S.C. "Wela" - S.R.L.

canal Caraorman, judeţul Tulcea

X

X

9

S.C. "Sanda Intermed" - S.R.L.

localitatea Dunavăţu de Jos, judeţul Tulcea

X

X

10

S.C. "Simcom Delta" - S.R.L.

localitatea Plopu, judeţul Tulcea

X

X

11

S.C. "Cherhana Jurilovca" - S.R.L.

comuna Jurilovca, judeţul Tulcea

X

X

12

S.C. "Ghiban&Trident" - S.R.L.

localitatea Vulturu, judeţul Tulcea

X

-

13

S.C. "Miro Pesc" - S.R.L.

localitatea Mila 23, judeţul Tulcea

X

X

14

S.C. "Asturio Internaţional" - S.R.L.

localitatea Iazurile, judeţul Tulcea

X

-

15

S.C. "La Cherhana" - S.R.L.

localitatea Murighiol, judeţul Tulcea

X

X

16

S.C. "La Cherhana" - S.R.L.

localitatea Periteasca, judeţul Tulcea

X

-

17

S.C. "Obretin" - S.R.L.

Amenajarea piscicolă Obretin - localitatea Mila 23, judeţul Tulcea

X

X

18

S.C. "NMG Impex" - S.R.L.

localitatea Somova, judeţul Tulcea

X

X

19

S.C. "Arcada" - S.R.L.

localitatea Sarichioi, judeţul Tulcea

X

X

20

S.C. "Zăuleţ" - S.R.L.

localitatea Sinoie-Grindul Lupilor, judeţul Constanţa

X

X

21

S.C. "Cri-Sir Tour" - S.R.L.

localitatea Crişan, judeţul Tulcea

X

X

22

S.C. "Cri-Sir Tour" - S.R.L.

localitatea Caraorman, judeţul Tulcea

X

-

23

S.C. "Most Fish" - S.R.L.

localitatea Mila 23, judeţul Tulcea

X

X

24

S.C. "Pescom Aliment" - S.R.L.

localitatea Gorgova, judeţul Tulcea

X

X

25

S.C. "Pescom Aliment" - S R L.

localitatea Sfântu Gheorghe (gabara 586 TL), judeţul Tulcea

X

X

26

S.C. "Ghiban&Trident" - S.R.L.

localitatea Tulcea, judeţul Tulcea

-

X

27

S.C. "Ghiban&Trident" - S.R.L.

localitatea Grindu, judeţul Tulcea

X

-

28

S.C. "Flamingo Pound" - S.R.L.

localitatea Nuntaşi, judeţul Constanţa

X

-

29

S.C. "Royal Fish" - S.R.L.

localitatea Murighiol, judeţul Tulcea

X

X

30

P.F.A. Ţurlică A. Marian

localitatea Nufăru, judeţul Tulcea

X

-

31

S.C. "Andreas Trading" - S.R.L.

localitatea Vadu, judeţul Constanţa

X

-

32

S.C. "Prodex Turism" - S.R.L.

localitatea Lunca, judeţul Tulcea

X

X

33

S.C. "Piscicola Murighiol" - S.R.L.

localitatea Murighiol, judeţul Tulcea

X

X

34

S.C. "Rifag" - S.R.L.

localitatea Mineri, judeţul Tulcea

-

X

35

S.C. "Anghilla Imperial Construct" - S.R.L.

localitatea Sălcioara, judeţul Tulcea

X

X

36

I.F. Grigore Ştefan

localitatea Murighiol, judeţul Tulcea

X

X

37

S.C. "Irina" - S.R.L.

localitatea Dunavăţu de Jos, judeţul Tulcea

X

-

38

S.C. "Irina" - S.R.L.

localitatea Colina, judeţul Tulcea

X

X

39

S.C. "Dec Fish" - S.R.L.

localitatea Sinoie, Grindul Lupilor, judeţul Constanţa

X

X

40

S.C. "Perspectiv Sport" - S.R.L.

localitatea Dunavăţu de Jos, judeţul Tulcea

X

X

41

S.C. "Aqua Fish" - S R L.

localitatea Mahmudia, judeţul Tulcea

X

X

42

S.C. "Plaurul" - S.R.L.

localitatea Mahmudia, judeţul Tulcea

X

X

43

Asociaţia pescărească "Abramis"

localitatea Enisala, judeţul Tulcea

X

-

44

S.C. "Pescarom" - S.R.L.

localitatea Sabangia, judeţul Tulcea

X

X

45

S.C. "Răduţă Sport Tour" - S.R.L.

localitatea Matiţa, judeţul Tulcea

X

-

46

S.C. "Fish Com Mondial" - S.R.L.

localitatea Sarichioi, judeţul Tulcea

X

-

47

S.C. "Miadmar HDP" - S.R.L.

localitatea Tulcea, judeţul Tulcea

-

X

48

P.F.A. Sandu Dumitrel

localitatea Isaccea, judeţul Tulcea

-

X

49

S.C. "La Miluţă" - S.R.L.

localitatea Caraorman, judeţul Tulcea

X

X

50

S.C. "Perla Deltei" - S.R.L.

localitatea Dunavăţu de Jos, judeţul Tulcea

X

X

51

S.C. "Black Sea Sturgeon" - S.R.L.

km 29, braţul Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea

X

-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 271 din data de 14 aprilie 2014