ORDIN nr. 94 din 21 ianuarie 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice
Având în vedere:
- Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată;
- Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 740/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi a altor operaţiuni;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare,
în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.104/2013*) pentru aprobarea structurii organizatorice regionale,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 din 30 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Direcţiile de specialitate şi serviciile independente din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

______
*) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.104/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂ: Lista birourilor vamale abilitate să efectueze formalităţi vamale cu produse strategice
(- Anexa la Ordinul nr. 9.710/2006)

Nr. crt.

Birouri vamale

Cod

1.

Biroul Vamal Ilfov

ROBU1200

2.

Biroul Vamal Otopeni Călători

ROBU1030

3.

Biroul Vamal Băneasa

ROBU1040

4.

Biroul Vamal Prahova

ROBU7100

5.

Biroul Vamal Dâmboviţa

ROBU8600

6.

Biroul Vamal Bucureşti

ROBU1400

7.

Biroul Vamal Alba

ROBV0300

8.

Biroul Vamal Braşov

ROBV0900

9.

Biroul Vamal Sibiu

ROBV7900

10.

Biroul Vamal Mureş

ROBV8800

11.

Biroul Vamal Cluj

ROCJ1800

12.

Biroul Vamal Halmeu

ROCJ4310

13.

Biroul Vamal Bihor

ROCJ6570

14.

Biroul Vamal Sighet

ROCJ8000

15.

Biroul Vamal Dolj

ROCR2100

16.

Biroul Vamal Gorj

ROCR8810

17.

Biroul Vamal Argeş

ROCR7000

18.

Biroul Vamal Porţile de Fier I

ROCR7270

19.

Biroul Vamal Vâlcea

ROCR7700

20.

Biroul Vamal Aeroport Mihail Kogălniceanu

ROCT5100

21.

Biroul Vamal Călăraşi

ROCT1710

22.

Biroul Vamal Constanţa

ROCT1970

23.

Biroul Vamal Tulcea

ROCT8900

24.

Biroul Vamal Constanţa Sud

ROCT1900

25.

Biroul Vamal Brăila

ROGL0700

26.

Biroul Vamal Vrancea

ROGL3600

27.

Biroul Vamal Galaţi

ROGL3800

28.

Biroul Vamal Giurgiuleşti

ROGL3850

29.

Biroul Vamal Albiţa

ROIS0100

30.

Biroul Vamal Bacău

ROIS0600

31.

Biroul Vamal Iaşi

ROIS4650

32.

Biroul Vamal Sculeni

ROIS4990

33.

Biroul Vamal Siret

ROIS8200

34.

Biroul Vamal Suceava

ROIS8230

35.

Biroul Vamal Arad

ROTM0200

36.

Biroul Vamal Hunedoara

ROTM8100

37.

Biroul Vamal Jimbolia

ROTM5010

38.

Biroul Vamal Moraviţa

ROTM5510

39.

Biroul Vamal Timiş

ROTM8720

40.

Biroul Vamal Timişoara Aeroport

ROTM8730

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 101 din data de 10 februarie 2014