HOTĂRÂRE nr. 588 din 16 iulie 2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Iaşi, Braşov, Bihor, Cluj, Sibiu, Sălaj, Argeş, Ilfov, Alba, Arad şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenurile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.
Art. 3
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea.
Art. 5
După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
*) - Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului

Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

0

1

2

3

1

Municipiul Mihail Kogălniceanu, strada Vasile Lupu nr. 1, judeţul Constanţa

CF nr. 103276 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 103276

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1288, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107138 - parţial

Construcţii:

Pavilionul Ts 1:

- suprafaţa construită = 540,00 mp

- valoarea contabilă = 1.415,00 lei

Pavilionul Ts 2:

- suprafaţa construită = 540,00 mp

- valoarea contabilă = 1.415,00 lei

Pavilionul Ts 3:

- suprafaţa construită = 540,00 mp

- valoarea contabilă = 1.415,00 lei

Pavilionul Ts 4:

- suprafaţa construită = 540,00 mp

- valoarea contabilă = 1.415,00 lei

Pavilionul Ts 5:

- suprafaţa construită = 540,00 mp

- valoarea contabilă = 1.415,00 lei

Pavilionul Ts 6:

- suprafaţa construită = 540,00 mp

- valoarea contabilă = 1.415,00 lei

Pavilionul Ts 7:

- suprafaţa construită = 540,00 mp

- valoarea contabilă = 1.415,00 lei

Pavilionul Ts 8:

- suprafaţa construită = 540,00 mp

- valoarea contabilă = 1.415,00 lei

Pavilionul Ts 9:

- suprafaţa construită = 540,00 mp

- valoarea contabilă = 1.415,00 lei

Pavilionul Ts 10:

- suprafaţa construită = 540,00 mp

- valoarea contabilă = 1.415,00 lei

Total valoare contabilă imobil 1288 - parţial = 14.150,00 lei

2

Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 1, judeţul Vrancea

CF nr. 55303 Focşani; nr. cadastral 55303

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 473, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106994 - parţial

Construcţii:

Pavilionul J 1:

- suprafaţa construită = 414,00 mp

- valoarea contabilă = 19.889,10 lei

Total valoare contabilă imobil 473 - parţial = 19.889,10 lei

3

Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35-37, sectorul 6, Bucureşti

CF nr. 216616 Bucureşti; nr. cadastral 216616

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 416, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103561 - parţial

Construcţii:

Pavilionul C 1:

- suprafaţa construită = 288,00 mp

- valoarea contabilă = 274.812,950 lei

Pavilionul C 2:

- suprafaţa construită = 168,00 mp

- valoarea contabilă = 137.406,260 lei

Total valoare contabilă imobil 416 - parţial = 412.219,210 lei

4

Municipiul Buzău, Str. Hangarului nr. 2, judeţul Buzău

CF nr. 63926 Buzău; nr. cadastral 6135

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 404, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106967 - parţial

Construcţii:

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 117,00 mp

- valoarea contabilă = 47.000,00 lei

Pavilionul U 2:

- suprafaţa construită = 112,00 mp

- valoarea contabilă = 44.000,60 lei

Pavilionul S 1:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 1.708,08 lei

Pavilionul W 3:

- suprafaţa construită = 19,00 mp

- valoarea contabilă = 4.522,68 lei

Total valoare contabilă imobil 404 - parţial = 97.231,36 lei

5

Comuna 2 Mai, intravilan, judeţul Constanţa

CF nr. 106598 Limanu; nr. cadastral 106598

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2297, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107097 - parţial

Construcţii:

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 127,70 mp

- valoarea contabilă = 31.547,19 lei

Total valoare contabilă imobil 2297 - parţial = 31.547,19 lei

6

Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 3, judeţul Vrancea

CF nr. 57183 Focşani; nr. cadastral 57183

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 338, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106993 - parţial

Construcţii:

Pavilionul Y 6:

- suprafaţa construită = 43,00 mp

- valoarea contabilă = 7.324,00 lei

Pavilionul R:

- suprafaţa construită = 596,00 mp

- valoarea contabilă = 127.983,84 lei

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 22,82 mp

- valoarea contabilă = 82.233,97 lei

Amenajări la teren:

Împrejmuire beton din prefabricate:

- suprafaţa construită = 364,00 ml

- valoarea contabilă = 5.088,99 lei

Împrejmuire metalică:

- suprafaţa construită = 81,00 ml

- valoarea contabilă = 1.355,33 lei

Total valoare contabilă imobil 338 - parţial = 223.986,13 lei

7

Municipiul Iaşi, str. General Berthelot nr. 6, judeţul Iaşi

CF nr. 137299 Iaşi; nr. cadastral 137299

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 756, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106853 - parţial

Amenajări la teren:

Reţea electrică subterană:

- suprafaţa construită = 356,00 ml

- valoarea contabilă = 34.123,32 lei

Total valoare contabilă imobil 756 - parţial = 34.123,32 lei

8

Comuna Apaţa, extravilan, judeţul Braşov

CF nr. 101940 Apaţa, nr. cadastral 101940; CF nr. 101941 Apaţa, nr. cadastral 101941; CF nr. 101942 Apaţa, nr. cadastral 101942; CF nr. 101943 Apaţa, nr. cadastral 101943; CF nr. 101944 Apaţa, nr. cadastral 101944; CF nr. 101945 Apaţa, nr. cadastral 101945

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 717, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103967 - parţial

Construcţii:

Pavilionul P 3:

- suprafaţa construită = 104,00 mp

- valoarea contabilă = 2,31 lei

Total valoare contabilă imobil 717 - parţial = 2,31 lei

9

Bucureşti, bd. Drumul Taberei nr. 7 A, sectorul 6

CF nr. 216339 Bucureşti, nr. cadastral 216339

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 649, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103564 - parţial

Construcţii:

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 321,00 mp

- valoarea contabilă = 103.205,49 lei

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 321,00 mp

- valoarea contabilă = 86.292,50 lei

Total valoare contabilă imobil 649 - parţial = 189.497,99 lei

10

Oraşul Medgidia, extravilan, judeţul Constanţa

CF nr. 105462 Medgidia; nr. cadastral 105462

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2393, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107130 - parţial

Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 94,00 mp

- valoarea contabilă = 37.305,72 lei

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 8.953,43 lei

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 52,00 mp

- valoarea contabilă = 136,10 lei

Total valoare contabilă imobil 2393 - parţial = 46.395,25 lei

11

Oraşul Predeal, extravilan, judeţul Braşov

CF nr. 101733 Predeal, nr. cadastral 101733

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2639, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104047 - parţial

Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 215,11 mp

- valoarea contabilă = 34.050,48 lei

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 215,11 mp

- valoarea contabilă = 34.050,48 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 215,11 mp

- valoarea contabilă = 34.050,48 lei

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 215,11 mp

- valoarea contabilă = 34.050,48 lei

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 215,11 mp

- valoarea contabilă = 34.050,48 lei

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 37,36 mp

- valoarea contabilă = 13.833,12 lei

Amenajări la teren:

Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi:

- suprafaţa construită = 1.916,00 ml

- valoarea contabilă = 9.705,50 lei

Drum de pământ:

- suprafaţa construită = 1.300,00 mp

- valoarea contabilă = 204,23 lei

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 100,00 ml

- valoarea contabilă = 2.100,15 lei

Reţea energie electrică subterană:

- suprafaţa construită = 400,00 ml

- valoarea contabilă = 1.255,64 lei

Total valoare contabilă imobil 2639 - parţial = 197.351,04 lei

12

Municipiul Focşani, str. Cezar Boliac nr. 35, judeţul Vrancea

CF nr. 57895 Focşani; nr. cadastral 57895

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1715, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106988 - parţial

Construcţii:

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 218,65 mp

- valoarea contabilă = 17,96 lei

Pavilionul C 2:

- suprafaţa construită = 30,96 mp

- valoarea contabilă = 4.653,04 lei

Amenajări la teren:

Împrejmuire din scândură:

- suprafaţa construită = 7,00 ml

- valoarea contabilă = 0,15 lei

Total valoare contabilă imobil 1715 - parţial = 4.671,15 lei

13

Comuna Budureasa, intravilan, judeţul Bihor

CF nr. 50030 Budureasa, nr. cadastral 50030

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2640, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106769 - parţial

Construcţii:

Pavilionul C 3:

- suprafaţa construită = 222,90 mp

- valoarea contabilă = 14,50 lei

Pavilionul G 1:

- suprafaţa construită = 2,25 mp

- valoarea contabilă = 0,40 lei

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 93,00 mp

- valoarea contabilă = 12,00 lei

Total valoare contabilă imobil 2640 - parţial = 26,90 lei

14

Comuna Tortomanu, extravilan, judeţul Constanţa

CF nr. 101077 Tortomanu; nr. cadastral 101077

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2343, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107168 - parţial

Construcţii:

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 207,00 mp

- valoarea contabilă = 1.008,10 lei

Amenajări la teren:

Reţea electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 5.100,00 ml

- valoarea contabilă = 9.917,41 lei

Împrejmuire din sârmă ghimpată:

- suprafaţa construită = 890,00 ml

- valoarea contabilă = 1.379,30 lei

Total valoare contabilă imobil 2343 - parţial = 12.304,81 lei

15

Municipiul Buzău, bd. Mareşal Averescu nr. 1, judeţul Buzău

CF nr. 63796 Buzău; nr. cadastral 5051; CF nr. 59601 Buzău; nr. cadastral 59601

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2817, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106964 - parţial

Amenajări la teren:

Reţea de termoficare:

- suprafaţa construită = 380,00 ml

- valoarea contabilă = 30.805,08 lei

Total valoare contabilă imobil 2817 - parţial = 30.805,08 lei

16

Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1-3, judeţul Cluj

CF nr. 275856 Cluj-Napoca, nr. cadastral 275856

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1191, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106669 - parţial

Construcţii:

Pavilionul H 3:

- suprafaţa construită = 281,00 mp

- valoarea contabilă = 4,00 lei

Total valoare contabilă imobil 1191 - parţial = 4,00 lei

17

Comuna Copăcel, extravilan, judeţul Bihor

CF 50516 Copăcel, nr. cadastral 50516

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2537, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106727 - parţial

Amenajări la teren:

Împrejmuire din sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi:

- suprafaţa construită = 400,00 ml

- valoarea contabilă = 2.307,48 lei

Total valoare contabilă imobil 2537 - parţial = 2.307,48 lei

18

Oraşul Cisnădie/Şelimbăr, extravilan, judeţul Sibiu

CF nr. 105454 Şelimbăr, nr. cadastral 5601; CF nr. 105697 Cisnădie, nr. cadastral 4459

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2854, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104001 - parţial

Construcţii:

Pavilionul G 1:

- suprafaţa construită = 24,00 mp

- valoarea contabilă = 1.985,01 lei

Total valoare contabilă imobil 2854 - parţial = 1.985,01 lei

19

Bucureşti, şoseaua Vitan- Bârzeşti nr. 2-4, sectorul 4,

CF nr. 213049 Bucureşti, nr. cadastral 213049

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1137, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103588 - parţial

Construcţii:

Pavilionul BM 3:

- suprafaţa construită = 312,00 mp

- valoarea contabilă = 1.486,40 lei

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 172,00 mp

- valoarea contabilă = 9.800,70 lei

Pavilionul P 1:

- suprafaţa construită = 214,00 mp

- valoarea contabilă = 12.152,90 lei

Pavilionul P 2:

- suprafaţa construită = 144,00 mp

- valoarea contabilă = 13.417,70 lei

Pavilionul R 1:

- suprafaţa construită = 258,00 mp

- valoarea contabilă = 486,10 lei

Pavilionul W:

- suprafaţa construită = 129,00 mp

- valoarea contabilă = 23.335,10 lei

Pavilionul I 52:

- suprafaţa construită = 50,00 mp

- valoarea contabilă = 10.976,88 lei

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 218,00 mp

- valoarea contabilă = 19.445,90 lei

Pavilionul U 1:

- suprafaţa construită = 297,00 mp

- valoarea contabilă = 29.168,90 lei

Pavilionul B 8:

- suprafaţa construită = 236,00 mp

- valoarea contabilă = 122.270,70 lei

Amenajări la teren:

Platou betonat:

- suprafaţa construită = 110,00 mp

- valoarea contabilă = 929,94 lei

Total valoare contabilă imobil 1137 - parţial = 243.471,22 lei

20

Comuna Morăreşti, extravilan, judeţul Argeş

CF nr. 80069 Morăreşti, nr. cadastral 80069; CF nr. 80068 Morăreşti, nr. cadastral 80068; CF nr. 80453 Cotmeana, nr. cadastral 80453

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 885, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103758 - parţial

Construcţii:

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 41,00 mp

- valoarea contabilă = 1.964,70 lei

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 41,00 mp

- valoarea contabilă = 1.886,30 lei

Total valoare contabilă imobil 885 - parţial = 3.851,00 lei

21

Oraşul Zalău, intravilan, judeţul Sălaj

CF nr. 61271 Zalău, nr. cadastral 61271

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 5145, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106796 - parţial

Amenajări la teren:

Puţ captare apă platou betonat:

- suprafaţa construită = 1 buc.

- valoarea contabilă = 60,00 lei

Total valoare contabilă imobil 5145 - parţial = 60,00 lei

22

Oraşul Otopeni, intravilan, judeţul Ilfov

CF nr. 109483 Otopeni, nr. cadastral 109483

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2794, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103654 - parţial

Construcţii:

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 25,80 mp

- valoarea contabilă = 633,20 lei

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 15,41 mp

- valoarea contabilă = 3.963,90 lei

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 71,76 mp

- valoarea contabilă = 5.553,00 lei

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 247,45 mp

- valoarea contabilă = 2.868,30 lei

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 373,35 mp

- valoarea contabilă = 23.572,00 lei

Pavilionul R:

- suprafaţa construită = 288,00 mp

- valoarea contabilă = 203.855,10 lei

Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 1.796,00 mp

- valoarea contabilă = 6.548,20 lei

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 247,45 mp

- valoarea contabilă = 2.868,30 lei

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 247,45 mp

- valoarea contabilă = 2.868,30 lei

Pavilionul K:

- suprafaţa construită = 247,45 mp

- valoarea contabilă = 2.868,30 lei

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 247,45 mp

- valoarea contabilă = 2.868,30 lei

Pavilionul O:

- suprafaţa construită = 247,45 mp

- valoarea contabilă = 2.868,30 lei

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 247,45 mp

- valoarea contabilă = 2.868,30 lei

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 79,31 mp

- valoarea contabilă = 221.024,30 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 99,20 mp

- valoarea contabilă = 115.175,90 lei

Amenajări la teren:

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 100,00 ml

- valoarea contabilă = 1.344,00 lei

Reţea electrică subterană:

- suprafaţa construită = 30,00 ml

- valoarea contabilă = 204,60 lei

Drumuri betonate asfaltate:

- suprafaţa construită = 4.000,00 mp

- valoarea contabilă = 37.160,00 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi:

- suprafaţa construită = 722,00 ml

- valoarea contabilă = 2.952,98 lei

Total valoare contabilă imobil 2794 - parţial = 642.065,28 lei

23

Oraşul Sebeş, extravilan, judeţul Alba

CF nr. 75941 Sebeş, nr. cadastral 75941

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3052, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104062 - parţial

Amenajări la teren:

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 480,00 ml

- valoarea contabilă = 6,16 lei

Reţea de canalizare:

- suprafaţa construită = 760,00 ml

- valoarea contabilă = 37.800,49 lei

Total valoare contabilă imobil 3052 - parţial = 37.806,49 lei

24

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 145, sectorul 6

CF nr. 215734 Bucureşti, nr. cadastral 215734

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1055, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103580 - parţial

Amenajări la teren:

Drum betonat:

- suprafaţa construită = 40,00 mp

- valoarea contabilă = 1.042,20 lei

Total valoare contabilă imobil 1055 - parţial = 1.042,20 lei

25

Oraşul Lipova, Str. Detaşamentului Păuliş nr. 11, judeţul Arad

CF nr. 301677 Lipova, nr. cadastral 301677

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 853, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103511 - parţial

Construcţii:

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 856,00 mp

- valoarea contabilă = 58,30 lei

Total valoare contabilă imobil 853 - parţial = 58,30 lei

26

Municipiul Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 37, sectorul 2

CF nr. 216300 Bucureşti, nr. cadastral 216300

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 955, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103574 - parţial

Construcţii:

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 12,20 mp

- valoarea contabilă = 1.527,56 lei

Total valoare contabilă imobil 955 - integral = 1.527,56 lei

ANEXA nr. 2:
_______
- Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunuri imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1

107138

8.19.01

Imobil 1288

Municipiul Mihail Kogălniceanu, str. Vasile Lupu nr. 1, judeţul Constanţa

CF nr. 103276 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 103276

2

106994

8.19.01

Imobil 473

Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 1, judeţul Vrancea

CF nr. 55303 Focşani, nr. cadastral 55303

3

103561

8.19.01

Imobil 416

Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35-37, sectorul 6, Bucureşti

CF nr. 216616 Bucureşti, nr. cadastral 216616

4

106967

8.19.01

Imobil 404

Municipiul Buzău, Str. Hangarului nr. 2, judeţul Buzău

CF nr. 63926 Buzău, nr. cadastral 6135

5

107097

8.19.01

Imobil 2297

Comuna 2 Mai, intravilan, judeţul Constanţa

CF nr. 106598 Limanu, nr. cadastral 106598

6

106993

8.19.01

Imobil 338

Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 3, judeţul Vrancea

CF nr. 57183 Focşani, nr. cadastral 57183

7

106853

8.19.01

Imobil 756

Municipiul Iaşi, Str. General Berthelot nr. 6, judeţul Iaşi

CF nr. 137299 Iaşi, nr. cadastral 137299

8

103967

8.19.01

Imobil 717

Comuna Apaţa, extravilan, judeţul Braşov

CF nr. 101940 Apaţa, nr. cadastral 101940; CF nr. 101941 Apaţa, nr. cadastral 101941; CF nr. 101942 Apaţa, nr. cadastral 101942; CF nr. 101943 Apaţa, nr. cadastral 101943; CF nr. 101944 Apaţa, nr. cadastral 101944; CF nr. 101945 Apaţa, nr. cadastral 101945

9

103564

8.19.01

Imobil 649

Bucureşti, bd. Drumul Taberei nr. 7 A, sectorul 6, Bucureşti

CF nr. 216339 Bucureşti, nr. cadastral 216339

10

107130

8.19.01

Imobil 2393

Oraşul Medgidia, extravilan, judeţul Constanţa

CF nr. 105462 Medgidia, nr. cadastral 105462

11

104047

8.19.01

Imobil 2639

Oraşul Predeal, extravilan, judeţul Braşov

CF nr. 101733 Predeal, nr. cadastral 101733

12

106988

8.19.01

Imobil 1715

Municipiul Focşani, str. Cezar Boliac nr. 35, judeţul Vrancea

CF nr. 57895 Focşani, nr. cadastral 57895

13

106769

8.19.01

Imobil 2640

Comuna Budureasa, intravilan, judeţul Bihor

CF nr. 50030 Budureasa, nr. cadastral 50030

14

107168

8.19.01

Imobil 2343

Comuna Tortomanu, extravilan, judeţul Constanţa

CF nr. 101077 Tortomanu, nr. cadastral 101077

15

106964

8.19.01

Imobil 2817

Municipiul Buzău, bd. Mareşal Averescu nr. 1, judeţul Buzău

CF nr. 63796 Buzău, nr. cadastral 5051; CF nr. 59601 Buzău, nr. cadastral 59601

16

106669

8.19.01

Imobil 1191

Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1-3, judeţul Cluj

CF nr. 275856 Cluj-Napoca, nr. cadastral 275856

17

106727

8.19.01

Imobil 2537

Comuna Copăcel, extravilan, judeţul Bihor

CF 50516 Copăcel, nr. cadastral 50516

18

104001

8.19.01

Imobil 2854

Oraşul Cisnădie/Şelimbăr, extravilan, judeţul Sibiu

CF nr. 105454 Şelimbăr, nr. cadastral 5601; CF nr. 105697 Cisnădie, nr. cadastral 4459

19

103588

8.19.01

Imobil 1137

Bucureşti, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 2-4, sectorul 4

CF nr. 213049 Bucureşti, nr. cadastral 213049

20

103758

8.19.01

Imobil 885

Comuna Morăreşti/Cotmeana, extravilan, judeţul Argeş

CF nr. 80069 Morăreşti, nr. cadastral 80069; CF nr. 80068 Morăreşti, nr. cadastral 80068; CF nr. 80453 Cotmeana, nr. cadastral 80453

21

106796

8.19.01

Imobil 5145

Oraşul Zalău, intravilan, judeţul Sălaj

CF nr. 61271 Zalău, nr. cadastral 61271

22

103654

8.19.01

Imobil 2794

Oraşul Otopeni, intravilan, judeţul Ilfov

CF nr. 109483 Otopeni, nr. cadastral 109483

23

104062

8.19.01

Imobil 3052

Oraşul Sebeş, extravilan, judeţul Alba CF nr. 75941 Sebeş, nr. cadastral 75941

24

103580

8.19.01

Imobil 1055

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 145, sectorul 6

CF nr. 215734 Bucureşti, nr. cadastral 215734

25

103511

8.19.01

Imobil 853

Oraşul Lipova, Str. Detaşamentului Pauliş nr. 11, judeţul Arad

CF nr. 301677 Lipova, nr. cadastral 301677

26

103574

8.19.01

Imobil 955

Municipiul Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 37, sectorul 2

CF nr. 216300 Bucureşti, nr. cadastral 216300

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 561 din data de 29 iulie 2014