DECIZIE nr. 11 din 14 ianuarie 2015 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Virgil Laurenţiu Găman, secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Având în vedere Încheierea pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, în data de 9 ianuarie 2015, în Dosarul nr. 131/1/2015,
în temeiul art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 94 alin. (1) lit. f) şi al art. 95 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data de 9 ianuarie 2015 se constată suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Virgil Laurenţiu Găman, secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 31 din data de 14 ianuarie 2015