după stabilirea faptului că textul acordului, a cărui copie conformă a fost transmisă părţilor semnatare la 9 iulie 2013, conţinea o eroare în versiunea în limba română,
după informarea părţilor semnatare la acord cu privire la această eroare şi cu privire la propunerea de rectificare,
după stabilirea faptului că niciunul dintre semnatari nu a ridicat vreo obiecţie,
s-a angajat astăzi să rectifice eroarea în cauză şi a redactat prezentul proces-verbal de rectificare, rectificarea versiunii în limba română a acordului figurând în anexă, o copie a acesteia urmând să fie transmisă părţilor contractante.
La pagina INT/ACP-EU/ro 15, articolul 2, teza introductivă
în loc de:
"Suma de 20.089 milioane EUR, prevăzută la ..."
se citeşte:
"Suma de 29.089 milioane EUR, prevăzută la ..."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 261 din data de 10 aprilie 2014