Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995, ratificat prin Legea nr. 128/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 750 din data de 7 noiembrie 2012