ORDIN nr. 1800 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM), aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 136/2014
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM), aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 136/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 5 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:
"g1) în rubrica «Cod program» se înscrie codul de program pentru care se dispun plăţile de către entităţile publice care au cuprinse programe în bugetele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul plăţilor aferente unor cheltuieli bugetare pentru care nu sunt aprobate programe, rubrica «Cod program» se completează cu «0000000000»;"
2.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: ORDINUL DE PLATĂ SALARII MULTIPLU (OPTM)
(- Anexa la normele metodologice)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 967 din data de 30 decembrie 2014