În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând adresele oficiului Naţional al Registrului Comerţului nr. 441.110 din 4 decembrie 2013, nr. 465.759 din 19 decembrie 2013, nr. 50.507 din 5 februarie 2014, nr. 114.901 din 17 martie 2014 şi nr. 103.805 din 1 martie 2016,
în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 20 decembrie 2007, cu modificările ulterioare.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
-****-

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 337 din data de 3 mai 2016