DECIZIE nr. 1021 din 4 mai 2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare/reasigurare a Societăţii NET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 25 aprilie 2016, a Notei nr. 2.340 din 11 aprilie 2016 privind aprobarea retragerii autorizaţiei de funcţionare, la cerere, a Societăţii NET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr. 19, bl. 35 A1, parter, ap. 2, judeţul Prahova, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul J29/494/02.03.2005, cod unic de înregistrare 17305565, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul 282/10.03.2003, reprezentată legal de doamna Tace Annemarie Daniela Roxana, în calitate de conducător executiv şi administrator,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii NET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. (denumită în continuare Societatea), cu sediul social în Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr. 19, bl. 35 A1, parter, ap. 2, judeţul Prahova, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul J29/494/02.03.2005, cod unic de înregistrare 17305565, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul 282/10.03.2003, reprezentată legal de doamna Tace Annemarie Daniela Roxana, în calitate de conducător executiv şi administrator.
Art. 2
(1)Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei "broker de asigurare".
Art. 3
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 367 din data de 12 mai 2016