HOTĂRÂRE nr. 1178 din 29 decembrie 2014 privind adoptarea unor măsuri de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea cantităţilor serviciilor tehnologice de sistem necesare Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem, pentru asigurarea funcţionării în siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional, pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2015, cu cantităţile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Serviciul tehnologic de sistem "rezervă terţiară lentă" se achiziţionează în regim reglementat de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem, de la producătorii prevăzuţi în tabelul nr. 1 din anexă.
Art. 3
Serviciile tehnologice de sistem "bandă de reglaj secundar" şi "rezervă terţiară rapidă" se achiziţionează în regim concurenţial de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem, potrivit reglementărilor şi procedurilor în vigoare.
Art. 4
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va emite reglementările necesare pentru aplicarea măsurilor din prezenta hotărâre, referitoare la tariful reglementat pentru serviciul tehnologic de sistem "rezervă terţiară lentă", furnizat de grupurile energetice cu funcţionare pe păcură ale producătorilor prevăzuţi în anexă, pe baza costurilor justificate pentru determinarea tarifului reglementat al serviciului de sistem "rezervă terţiară lentă" şi pentru recunoaşterea costurilor aferente acestor servicii de sistem, suplimentare, în tariful reglementat al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem.
Art. 5
Producătorii prevăzuţi în lista privind suplimentarea rezervei terţiare lente din anexă au obligaţia de a furniza serviciul tehnologic de sistem "rezervă terţiară lentă" către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem, la valoarea puterii electrice echivalente precizate în anexă, cu funcţionare pe combustibil alternativ la gazele naturale, respectiv pe păcură, în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Art. 6
(1)Pentru asigurarea serviciului tehnologic "rezervă terţiară lentă" suplimentat conform anexei, în condiţiile funcţionării pe combustibil alternativ, producătorii au obligaţia menţinerii instalaţiilor în condiţii de funcţionare corespunzătoare.
(2)Producătorii vor întreprinde toate măsurile şi verificările necesare pentru a asigura atât funcţionarea sigură a acestora, la parametri normali de funcţionare, cât şi pornirea lor şi/sau trecerea de la funcţionarea pe gaze naturale la funcţionarea pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură.
(3)Dispecerul Naţional de Gaze Naturale va asigura furnizarea cotei de gaze naturale necesare pornirii producătorilor.
Art. 7
Producătorii furnizori ai serviciului tehnologic "rezervă terţiară lentă" cu funcţionare pe păcură au obligaţia asigurării continuităţii aprovizionării cu combustibil pentru funcţionarea continuă a grupurilor energetice selectate pentru funcţionarea pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură.
Art. 8
(1)Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. şi Dispecerul Naţional de Gaze Naturale împreună cu Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi Dispecerul Energetic Naţional întocmesc un plan comun de măsuri privind asigurarea funcţionării centralelor electrice care consumă gaze naturale, în condiţii de scădere a presiunii gazelor naturale pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2015.
(2)Planul prevăzut la alin. (1) va fi avizat de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.
(3)Pentru situaţiile previzibile de creştere a consumului şi de scădere a cantităţilor importate de gaze naturale, pornirea grupurilor cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură, se va asigura din timp, pentru a preveni deteriorarea parametrilor de funcţionare ai reţelei de transport a gazelor naturale, cu informarea prealabilă a Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

ANEXĂ: Servicii tehnologice de sistem suplimentare pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2015
Tabelul nr. 1 - Capacitatea corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem "rezervă terţiară lentă" cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură

Producător

Unitate dispecerizabilă cu funcţionare mixtă

(gaze + păcură)

Putere

[MW]

Cantitate

[hMW]

ianuarie 2015

februarie 2015

TOTAL

Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.

CTE Brăila TA 1, TA 2

160

119.040

107.520

226.560

Societatea "Electrocentrale Galaţi" - S.A.

CET Galaţi TA 3, TA 5, TA 6

80

59.520

53.760

113.280

Societatea "Electrocentrale Bucureşti" - S.A.

CET Bucureşti Sud TA 5

80

59.520

53.760

113.280

CET Bucureşti Vest TA 2

80

59.520

53.760

113.280

TOTAL Electrocentrale Bucureşti

160

119.040

107.520

226.560

Societatea "Dalkia Termo-Prahova" - S.A.

CET Brazi TA 6

60

44.640

40.320

84.960

TOTAL

 

460

342.240

309.120

651.360

Bandă de reglaj secundar
Suplimentarea benzii de reglaj secundar se face de la valoarea medie orară de 430 hMW cât este în prezent la valoarea medie orară de 500 hMW. Cantitatea suplimentară constă în 70 hMW "bandă de reglaj secundar", pentru fiecare interval orar. Capacitatea corespunzătoare este conform cantităţilor din tabelul nr. 2:
Tabelul nr. 2 - Capacitatea corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem "bandă de reglaj secundar"
 

ianuarie 2015

februarie 2015

TOTAL

Cantitate [hMW]

52.080

47.040

99.120

Rezervă terţiară rapidă
Suplimentarea rezervei terţiare rapide se face de la valoarea medie actuală de 720 hMW la valoarea medie orară de 900 hMW la orele de vârf, respectiv intervalul 17,00-22,00, şi la valoarea medie de 800 hMW la orele din afara vârfului de sarcină. Cantitatea suplimentară este de 180 hMW pentru fiecare interval orar la orele de vârf, respectiv în intervalul 17,00-22,00 şi de 80 hMW la orele din afara vârfului de sarcină. Capacitatea corespunzătoare este conform cantităţilor din tabelul nr. 3:
Tabelul nr. 3 - Capacitatea corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem "rezervă terţiară rapidă"
 

ianuarie 2015

februarie 2015

TOTAL

Cantitate [hMW]

78.120

70.560

148.680

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 967 din data de 30 decembrie 2014