HOTĂRÂRE nr. 16 din 1 aprilie 2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune
În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se desemnează în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 1 aprilie 2014, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2014.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON-TUDOR MITREA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

ANEXĂ: COMPONENŢA Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

I. Membri titulari

II. Membri supleanţi

Brînzan Claudiu

Cazan Pachela Manuela

Blebea Cătălin

Garofeanu Ruxandra

Tănase Stelian

Fechet Mircea

Muraru Dan-Andrei

Petcu Cristian Vasile

Carp Radu

Mesesian Adriana-Silvia

Debreczeni Hajnal

Rostas-Peter Istvan

Bucur Adrian

Epure Marius

Dumitraşcu Eduard-Călin

Condurăţeanu Florin

Surugiu Romina-Gabriela

Bădescu Adrian Ştefan

Calotă Corneliu

Ghiţă Andreea-Julika

Cornea Raico

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 232 din data de 1 aprilie 2014